Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.028 – захист дисертації Бондар Тетяна Валеріївна (19.05.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 398 від 01.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.028 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бондар Тетяни Валеріївни, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Бондар Тетяна Валеріївна

Громадсько-просвітницька діяльність Товариства «Знання» в Україні (друга половина ХХ початок ХХІ ст.)

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Вихрущ  Віри Олександрівни

Відгук офіційного опонента: кандидата педагогічних наук, доцента Лутаєвої  Тетяни Василівни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Друганова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Вихрущ Віра Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Національний університет «Львівська Політехніка»;
  2. Лутаєва Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 05.04.2021 р.

Дата захисту: 19.05.2021 р.

Захист відбувся о 12:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61000, ауд. 218.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.