Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.036 – захист дисертації Кот Світлани Юріївни (17.06.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 року створено  спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.036 з правом прийняття до розгляду і  проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора  філософії Кот Світлани Юріївни, з галузі знань «03 – Гуманітарні  науки», за спеціальністю «035 – Філологія». 

Кот Світлана Юріївна

Поетика простору в романах Луїзи Ердрік у контексті теорії транскультуралізму

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів  дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: кандидада філологічних наук Шостак Оксани Григорівни

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора Висоцької Налії Олександрівни

Склад разової вченої ради: 

Голова ради: 

Левченко Наталія Микитівна, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет ім.  Г.  С. Сковороди

Рецензенти: 

1. Криворучко Світлана Костянтинівна, доктор філологічних наук, професор,  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. 

2. Нестеренко Наталя Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти: 

1. Висоцька Наталія Олександрівна доктор філологічних наук, професор, Київський національний лінгвістичний університет

2. Шостак Оксана Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, Національний авіаційний університет. 

 

Контакти: 

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27 

Дисертацію прийнято до розгляду: 5.05.2021 р. 

Дата захисту: 17.06.2021 р. 

Захист відбувся о 14.00 годині в Харківському національному педагогічному  університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків,  вул. Алчевських, 29, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.