Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.037 – захист дисертації Ван Цзін І (10.06.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 494 від 30.04.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.037 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ван Цзін І, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Ван Цзін І

Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти КНР

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: член-кореспондент НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Доброскок Ірини Іванівни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Овчаренко Наталії Анатоліївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

Мкртічян Оксана Альбертівна, кандидат педагогічних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

Доброскок Ірина Іванівна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Овчаренко Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 11.05.2021 р.

Дата захисту: 10.06.2021 р.

Захист відбудвся о 16:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61000, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.