Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.039 – захист дисертації Бєлінської Валерії Євгенівни (16.11.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1099 від 13.10.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.039 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Бєлінської Валерії Євгенівни, з галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 035 Філологія.

Бєлінська Валерія Євгенівна

Концептосфера ПРИРОДА в поетичному словнику П. Перебийноса та А. Кичинського

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора, Семенюка Олега Анатолійовича.

Відгук офіційного опонента: кандидата філологічних наук, доцента Демченка Володимира Миколайовича.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Маленко Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Семенюк Олег Анатолійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
  2. Демченко Володимир Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет.

Рецензенти:

  1. Халіман Оксана Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  2. Осіпова Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

Тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 20.10.2021 р.

Дата захисту: 16.11.2021 р.

Захист відбудеться о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.