Спеціалізована вчена рада  ДФ 64.053.040 – захист дисертації Кочергіної Анастасії Віталіївни (23.11.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1136 від 26.10.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.040 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кочергіної Анастасії Віталіївни, з галузі знань 09 Біологія зі спеціальності 091 Біологія.

Кочергіна Анастасія Віталіївна

Кортикофільні міксоміцети (Myxogastrea) південно-західної частини Середньоруської височини: видове різноманіття та субстратна екологія

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника   Придюка Миколи Павловича.

Відгук офіційного опонента: кандидата сільськогосподарських наук, доцента Давиденко Катерини Валеріївни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:

1. Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерства освіти і науки України;
2. Ликова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерства освіти і науки України.

Опоненти:

1. Придюк Микола Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу мікології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України;
2. Давиденко Катерина Валеріївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії захисту лісу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Національної академії наук України.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057) 700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 27.10.2021 р.

Дата захисту: 23.11.2021 р.

Захист відбувся о 12.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, зала засідань (ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.