Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.047 – захист дисертації Воробйової Ольги Олександрівни (18.01.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.047 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Воробйової Ольги Олександрівни, з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія.

Воробйова Ольга Олександрівна

Трансформація парадигматичних структур лексики претекстів у пародіях і римейках

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження.

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, доцента Просяник Оксани Петрівни.

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, доцента Чернцової Олени Вадимівни.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Маленко Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  2. Осіпова Тетяна Федорівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.

Опоненти:

  1. Просяник Оксана Петрівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри управління соціальними комунікаціями, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
  2. Чернцова Олена Вадимівна, доктор філологічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 6.12.2021 р.

Дата захисту: 18.01.2022 р.

Захист відбувся о 13.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.