Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.050 – захист дисертації Хачатурян Каріне Рубіковни (17.01.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1296 від 02.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.050 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Хачатурян Каріне Рубіковни, з галузі знань «03 – Гуманітарні науки», за спеціальністю «035 – Філологія».

Хачатурян Каріне Рубіковна

Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук Янковської Жанни Олександрівни

Відгук офіційного опонента: доктора філологічних наук, професора Набитовича Ігоря Йосиповича.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Криворучко Світлана Костянтинівна, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені               Г. С. Сковороди.
  2. Нестеренко Наталя Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Опоненти:

  1. Янковська Жанна Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, Національний університет «Острозька академія».
  2. Набитович Ігор Йосипович, доктор філологічних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 06.12.2021 р.

Дата захисту: 17.01.2022 р.

Захист відбувся об 11.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, ауд. 307-В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.