Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.055 - захист дисертації Пісоцької Валерії Валеріївни (21.01.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1384 від 16.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.055 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії Пісоцької Валерії Валеріївни, з галузі знань 09– Біологія, за спеціальністю 091–Біологія.

Пісоцька Валерія Валеріївна

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ У ФОРМУВАННІ ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ.

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Міністерство освіти і науки України Пахомова Олександра Євгеновича

Відгук офіційного опонента: кандидата біологічних наук, наукового співробітника відділу палеонтології Національного науково-природничого музею Національної академії наук України Яненко Вадима Олександровича

Склад одноразової вченої ради:

Голова ради:

Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Харченко Людмила Павлівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри зоології, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України;
  2. Ликова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:

  1. Пахомов Олександр Євгенович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Міністерство освіти і науки України;
  2. Яненко Вадим Олександрович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого музею Національної академії наук України.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 20.12.2021 р.

Дата захисту: 21.01.2022 р.

Захист відбувся о 14.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002 (ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.