Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.063 – захист дисертації Чень Хуейхуей (23.02.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1446 від 28.12.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.063 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Чень Хуейхуей, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Чень Хуейхуей

Розвиток музично-педагогічної освіти в КНР та Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Овчаренко Наталії Анатоліївни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Ульянової Вікторії Станіславівни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Іонова Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Тарарак Наталія Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Зеленська Людмила Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Овчаренко Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет;
  2. Ульянова Вікторія Станіславівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківська  гуманітарно-педагогічна академія.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 05.01.2022 р.

Дата захисту: 23.02.2022 р.

Захист відбувся о 12:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61000, ауд. 216.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.