Спеціалізована вчена рада ДФ 64.055.023 – захист дисертації Ван Сяофея (25.11.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 10/13 від 22.09.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.055.023 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ван Сяофея, з галузі знань 01 Освіта /Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта.

Ван Сяофей

Реалізація індивідуального підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури в Китайській народній республіці

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора  Корносенко Оксани Костянтинівни

Відгук офіційного опонента:  кандидата педагогічних наук, професора Школи Олени Миколаївни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
2. Зеленський Роман Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Корносенко Оксана Костянтинівна, доктор педагогічних наук, професор, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленко.
2. Школа Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 11.10.2021 р.

Дата захисту: 25.11.2021 р.

Захист відбувся о 14.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.