Спеціалізована вчена рада К 64.053.08 (психологічні науки)

Спеціальності:

19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»
19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Голова ради:

Хомуленко Тамара Борисівна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.07.

Заступник голови:

Фоменко Карина Ігорівна, д.психол.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.01.

Вчений секретар:

Єльчанінова Тетяна Миколаївна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.07

Члени ради:

 1. Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна, д.психол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.07.
 2. Гульбс Ольга Анатоліївна, д.психол.н., професор, професор кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 19.00.01.
 3. Крамченкова Віра Олександрівна, д.психол.н., доцент, докторант кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.01.
 4. Кузнєцов Марат Амірович, д.психол.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.01.
 5. Кузікова Світлана Борисівна, д.психол.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, спеціальність 19.00.07.
 6. Меднікова Ганна Ігорівна, к.психол.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С.  Сковороди,  спеціальність 19.00.01.
 7. Микитюк Сергій Олександрович, д.пед.н., професор, доцент кафедри,  Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С.  Сковороди,  спеціальність 19.00.07.
 8. Нестеренко Маргарита Олексіївна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.07.
 9. Поденко Антон Володимирович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені  Г. С. Сковороди, спеціальність 19.00.01.
 10. Попова Галина Вікторівна, к.психол.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 19.00.01.
 11. Шандрук Сергій Костянтинович, д.психол.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний економічний університет,  спеціальність 19.00.07.
 12.  Шукалова Ольга Сергіївна,  к.психол.н., доцент, доцент кафедри, Харківська гуманітарно-педагогічна академія,  спеціальність 19.00.07.

ЗАХИСТИ

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Шипко Майя Василівна

Захист відбудеться 29 серпня 2020 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань

Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВНУТРІШКІЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
 
ЛАПА ВІРА МИКОЛАЇВНА
 
Захист відбудеться 23 лютого 2019 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
Відгук
Відгук

 

 

 

 

 

 

 

 

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ АКАДЕМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ
 
ЖДАНЮК ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
 
Захист відбудеться 23 лютого 2019 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
Відгук
Відгук

 

 

 

 

 

 

 

 

дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
 
ОПТИМІЗМ В СТРУКТУРІ ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
 
КУЗНЄЦОВА МАРІЯ МАРАТІВНА
 
Захист відбудеться 8 грудня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ ПОРОДЖЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ
 
НАЗИМКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
 
Захист відбудеться 8 грудня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
ВАЛЕОУСТАНОВКА ЯК КОМПОНОНЕНТ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД МОЛОДОСТІ
 
ФЕЛЬДМАН ЮЛІЯ ІГОРІВНА
 
Захист відбудеться 26 жовтня 2018 року о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
ПСИХОЛОГЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 
ЛАПІНА МАРИНА ДМИТРІВНА
 
Захист відбудеться 2 червня 2018 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
 
ГРІНЧЕНКО ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
 
Захист відбудеться 2 червня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СПОРТИВНО-ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
 
ПОЛІЛУЄВА ІНГА ВОЛОДИМИРІВНА
 
Захист відбудеться 1 червня 2018 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
 
КОВАЛЕНКО МАРТА ВАЛЕНТИНІВНА
 
Захист відбудеться 3 лютого о «10» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація
 
дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
 
РОЗВИТОК ОБРАЗНОЇ ПАМ’ЯТІ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПСИХОСОМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
 
РОДІНА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 
Захист відбудеться 3 лютого о «12» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, зал засідань
Автореферат Дисертація Відгук

 

 

 

 

 

Відгук

ЗАХИСНО-КОПІНГОВА ПОВЕДІНКА ЯК ЧИННИК ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ
(ПОГРІБНА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА) Захист відбудеться «27» жовтня 2017 р.
Автореферат Дисертація
СТРУКТУРА ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ СІМЕЙНИМ СТАТУСОМ
(СОСНІХІНА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА) Захист відбудеться «27» жовтня 2017 р.

 

 

 

 

Автореферат Дисертація

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.