Кафедра дизайну

Абітурієнту кафедри(Завантажити буклет)


Кафедра дизайну факультету мистецтв ХНПУ імені Г.С. Сковороди в рамках спеціальності «022 Дизайн» проводить підготовку фахівців за дворівневою системою бакалаврат – магістратура з поглибленим вивченням дисциплін таких напрямків, як:

  • графічний дизайн;
  • дизайн одягу,
  • дизайн середовища.

При отриманні диплому бакалавра спеціальності 022 Дизайн студенти отримують кваліфікацію «бакалавр дизайну». При отриманні диплому магістра спеціальності 022 Дизайн студенти отримують кваліфікацію «магістр з дизайну, викладач».

Основний напрямок наукової роботи кафедри дизайну «Освітній простір: теорія та методологія дослідження дизайну», спрямований на забезпечення студентів як майбутніх фахівців знаннями, вмінням і навичками, що відповідають сучасним вимогам галузі дизайну.

Викладачі кафедри є членами творчих спілок та професійних об'єднань України: нац. спілки дизайнерів України, нац. спілки художників України, нац. спілки архітекторів України.

Склад кафедри. На кафедрі працюють 1 доктор наук, 3 кандидата наук, 1 ст. викладач, 2 викладачі, допомагають забезпечити організацію процесу навчання 4 лаборанти.

Шановні абітурієнти! Кафедра дизайну запрошує Вас на навчання до нашого Університету!

Завантажити буклет

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди у рамках спеціальності 022 Дизайн проводить підготовку фахівців за дворівневою системою бакалаврат – магістратура. Набір здійснюється за трьома напрямками: графічний дизайн, дизайн одягу, дизайн середовища.

При отриманні диплому бакалавра спеціальності 022 Дизайн здобувачі отримують кваліфікацію «бакалавр дизайну».

При отриманні диплому магістра спеціальності 022 Дизайн здобувачі отримують кваліфікацію «магістр дизайну».

Після закінчення ЗВО випускники спеціальності дизайн можуть працювати як в державних установах, освітніх закладах (школах, коледжах, вузах), так і в комерційних компаніях різного рівня.

Прийом абітурієнтів Вступної компанії 2022 р. буде проходити за результатами творчого конкурсу дистанційно.

Вимоги щодо проведення творчого іспиту на здобуття ступеня бакалавра

Композиція

Виконання практичної роботи на тему: «Створення абстрактної кольорової композиції на площині з використанням різномасштабних геометричних фігур».

На аркуші формату А4 розробити композицію з використанням геометричних фігур: Кола. Трикутника (форму і розмір можна змінювати). Прямокутника (фору і розмір можна змінювати). Квадрату. У фігур можна змінювати розміри та їх кількість. Роботу можна виконувати різними матеріалами які є в доступі: Кольорові олівці, фарби. Також це може бути чорно-біла графіка.

Приклади

Вимоги щодо проведення творчого іспиту на здобуття ступеня магістр

Практичне завдання – трансформація біоформи на тему: «Створення об’ємно-просторової кольорової композиції на основі стилізованого зображення». Матеріали для виконання завдання рекомендовано наступні: (олівець, фломастер, туш, акварель, гуаш, кольоровий папір). Формат А4.

Стилізація форми - процес художнього узагальнення, спрощення форми, результатом якого є створення лаконічного графічного образу стилізованого об’єкту. Цей образ може бути знаком, символом вихідної форми. У процесі стилізації вихідна форма проходить ряд послідовних змін, у яких форма втрачає обсяг, іноді й колір, і набуває виразного силуету, перетворюється в легко впізнаваний графічний образ.

На вибір обираєте запропоновану Вам біоформу.

Приклади


61166,
м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к. 404
(станція метро «Наукова»)
тел. 
E-mail: kaf-design@hnpu.edu.ua
кандидат педагогічних наук, доцент.
тел. (067) 969-46-41

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.