Відділи

Subscribe to RSS - Відділи

Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету

Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету забезпечує вирішення наступних завдань:

  • Підготовка до затвердження Вченою радою (введення в дію, оновлення, анулювання) нормативно-розпорядчої, управлінської, організаційної документації університету, її ідентифікація, підготовка проєктів наказів з цих питань.
  • Своєчасне оновлення і оприлюднення на сайті університету організаційно-структурної схеми ХНПУ (після кожної вченої ради за наявністю змін у структурі університету).
  • Ідентифікація, упорядкування і своєчасне оновлення методик процесів, що діють в університеті.
  • Організація і проведення регулярних опитувань щодо вдосконалення системи управління якістю у ХНПУ та визначення рівня задоволеності внутрішніх стейкхолдерів діяльністю університету, зокрема процесами менеджменту, кадровою політикою, освітнім середовищем.
Начальник відділу
менеджменту і моніторингу діяльності університету
Топчій Надія Вікторівна
Методист вищої категорії відділу менеджменту і моніторингу діяльності університету
Старший інспектор відділу
менеджменту і моніторингу діяльності університету
Петренко Наталя Едуардівна

Документи відділу:

Плани і звіти:

Протоколи:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.