Історія кафедри англійської мови

Кафедра англійської мови була заснована у 1973 році. На той час вона мала назву кафедра іноземних мов, завідувала кафедрою кандидат філологічних наук, доцент Андронова В.Б. Потім на чолі кафедри англійської мови на протязі понад 15 років була кандидат педагогічних наук, доцент Леонтьєва Ольга Юріївна, автор наукових та методичних робіт, досвідчений менеджер та надійний керівник для своїх колег, а також професійний викладач для студентів.  З жовтня 1999 р. кафедру очолює професор, доктор педагогічних наук Щебликіна Таміла Анатоліївна.

Штат кафедри англійської мови нараховує 10 викладачів, серед них 1 професор, 8 доцентів, 8 кандидатів наук. Викладачі кафедри забезпечують навчання студентів денної та заочної форм навчання на таких факультетах університету: історичному, психології і соціології, юридичному, мистецтв, дошкільної освіти, фізичного виховання і спорту а також  студентів заочної форми навчання факультетів фізико-математичного, природничого, початкового навчання, працюють з групами аспірантів всіх форм навчання.

Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю, темою якої є «Компаративні, текстологічні та лінгвопоетичні дослідження з метою створення методологічного та методичного забезпечення викладання англійської мови в школі і ВУЗі».

Колектив кафедри здійснює проведення практичних занять з англійської мови на нефілологічних спеціальностях. За останні роки викладачами кафедри були розроблені нові теоретичні курси: «Академічно та професійно-орієнтоване спілкування (англійська мова)», «Ділова іноземна мова», «Культура міжнародного ділового спілкування» та інші.

Викладачі кафедри приймають активну участь у житті студентства, залучаючи їх до культурних, політичних та економічних заходів.

На базі кафедри існує з 2002 року розмовний клуб шанувальників англійської мови «Miracle». Відвідувати його можуть студенти та всі бажаючи. Заходи клубу сприяють поглибленню знань щодо спілкування англійською мовою, культури та історії англомовних країн, їх традицій та символіки. Засідання клубу проводяться з приводу національних, державних та народних свят, пам’ятних дат, а також для підвищення ерудиції відвідувачів.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковими доповідями англійською мовою та науковими проектами студентів, беруть участь в організації та проведенні студентських олімпіад з англійської мови, виступають незалежними рецензентами захисту магістерських робіт студентів. Кожен рік проводиться міжвузівська науково-практична конференція студентів «Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців».

Під керівництвом викладачів кафедри студенти ведуть активну наукову діяльність, приймаючи участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях та семінарах, серед них: програма академічних обмінів імені «Fulbright» (м. Київ), «AISEC», «KSE» (м. Київ). Щорічно викладачі кафедри англійської мови приймають участь в обласних конкурсах «Найкращий молодий науковець Харківщини, за напрямом: гуманітарні науки», районних фестивалях «Людина року» в номінації «Працівники науки».

Усі викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, відвідують семінари методистів регіонального представництва «Longman» та «Oxford» у Харківському регіоні, розробляють та видають методичні фахові рекомендації та посібники, беруть участь у наукових конференціях та читаннях.

Кафедра англійської мовив проводить роботу з удосконалення підготовки фахівців з урахуванням процесів міжнародної інтеграції України та інтеграції системи її вищої освіти у Європейській простір. Для забезпечення належної підготовки студентів на сучасному рівні до наукової і практичної діяльності, робочі програми дисциплін щорічно оновлюються з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузей, глобалізаційних процесів, потреб роботодавців і новітніх конкурентних тенденцій на ринку праці.

Для підвищення якості навчального процесу викладачі кафедри активно використовують сучасні інформаційні технології й залучають студентів до постійного користування англомовними онлайновими джерелами інформації. Навчальна робота і дослідницька діяльність в умовах реального мовного середовища сприяють ефективному формуванню у майбутніх фахівців конкурентних мовних компетенцій і навичок.

Викладачі кафедри опанували сучасні методи навчання, що спрямовані на стимулювання індивідуальної та командної роботи студентів й сприяють розвитку навичок критичного мислення.

Важливими особливостями організації навчального процесу в магістратурі та аспірантурі є посилена увага до науково-дослідної роботи, поглиблення практичної спрямованості навчального процесу, проведення майстер-класів та інших форм зустрічей здобувачів з експертами та науковцями.

Стратегічні напрями розвитку кафедри. Основоположні напрями розвитку кафедри англійської мови передбачають реалізацію такої діяльності:

  • інтернаціоналізацію навчального процесу: забезпечення викладання англійської мови на рівні міжнародних стандартів із запровадженням практики врахування результатів міжнародних іспитів в оцінюванні мовленнєвих компетенцій студентів; 
  • розширення онлайнової складової у викладанні англійської мови;
  • створення на базі інформаційних технологій сучасної навчально-методичної літератури, а саме електронних підручників розроблених курсів на платформах дистанційного навчання та відео-лекцій;
  • розробка на основі онлайнового контенту завдань для самостійної роботи студентів з урахуванням задач і цілей нових програм дисциплін;
  • удосконалення організації внутрішнього контролю якості викладання, в тому числі шляхом взаємо відвідувань.
вул. Алчевських, 29, каб. 210
тел. 700-14-17-01

61002,  м. Харків,  вул. Алчевських (Артема), 29, к. 210,
тел. (057) 714-17-01

e-mail: kaf-english-language@hnpu.edu.ua

Щебликіна Таміла Анатоліївна,

доктор педагогічних наук, доцент, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.