Історія кафедри всесвітньої історії

Історія кафедри всесвітньої історії розпочалася у 1991 р., коли в університеті був відновлений (після 35-річної перерви) історичний факультет. Її кадрову основу склали викладачі-випускники історичного факультету ХДУ ім. О.М.Горького (тепер – ХНУ ім. В.Н.Каразіна). За цей час у складі кафедри працювали доктори історичних наук, професори Метелиця Д.О., Кучемко М.М., Козлітін В.Д., Олійник М.М., Метелиця Д.О., Котенко В.А., проф. кафедри Литвиненко М.М. (перший декан історичного факультету), професор Бондарєв Є.О., доценти Маслов М.П., Губа А.В., Смирнов В.М., Бистрицька О.Б., Омельянчук І.В., Посохова Л.Ю., Скиба В.І., Морозов В.В., Миловидова О.В., Щербаха Ю.І., Курченко В.В., Стадник О.Г., викладачі Яновська Г.П., Назаренко Н.В., Яхимович Н.І., Путря Н.В., Стасевська О.А. Із 2000 року науково-педагогічний склад кафедри поповнюється власними кадрами – випускниками аспірантури історичного факультету: доц. Беззубенко А.В., Балера О.В., Вороніна М.С., Зінченко О.М., Мірошниченко С.В., Місостов Т.Ю., Сєряков С.О., Трубчанінов М.А., Яковенко Г.Г., Ямпольська Л.М.

За майже 30-річний період існування кафедри спільними зусиллями її колективу створений величезний науковий доробок: понад пів тисячі наукових та навчально-методичних публікацій (серед них – кілька монографій та навчальний посібник, рекомендований МОН України для студентів вишів), захищені дві докторські (Астахова К.В., Козлітін В.Д.) та одинадцять кандидатських дисертацій, започатковано проведення трьох наукових конференцій («Краєзнавство і учитель», ««Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін»», «Сучасні тенденції сходознавства») та випуск фахового збірника наукових праць «Історія та географія».


 

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 312
Тел: +38(057) 700-48-01
Завідувачка кафедри
доктор історичних наук, професор,
почесний краєзнавець України

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.