Кафедра всесвітньої історії

Історія кафедри

Історичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди був відновлений у 1991 р. після 35-річної перерви. Першими на відновленому факультеті були створені кафедра історичних дисциплін та кафедра історії України. У 1995 р. з кафедри історичних дисциплін було виділено кафедру всесвітньої історії. У 2010 р. в результаті об’єднання кафедри всесвітньої історії і кафедри історичних дисциплін було утворено кафедру історії, з вересня 2012 р. назву змінено на кафедру всесвітньої історії.

Кафедра всесвітньої історії виступає ініціатором проведення традиційної Міжнародної наукової конференції «Краєзнавство і учитель», Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін», а також виступає співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції сходонавства» (разом з кафедрою східних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди).

 На базі кафедри всесвітньої історії працюють науково-методичний та теоретичний семінари, на яких викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри виступають з доповідями, науково-методичними повідомленнями. На сьогоднішній день в аспірантурі на кафедрі всесвітньої історії навчаються 10 аспірантів, з яких: 1 аспірантка денної форми навчання і 9 – заочної. Також при кафедрі працює консультаційний пункт, до якого прикріплені 10 здобувачів.

На кафедрі працюють 15 викладачів, з них 3 професорів, 10 доцентів, які є авторами наукових монографій, підручників та навчальних посібників у різних напрямах історичної науки. Семінарські заняття науково-педагогічних співробітників кафедри є авторськими та відповідають базовим цінностям вітчизняної освіти та науки. Викладачі кафедри активно підтримують співробітництво з провідними закордонними університетами та науковими центрами, проходять стажування на їх базі, та беруть участь у міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.

Тема науково-дослідницької роботи кафедри: "Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії" (державний реєстраційний номер - 0111U006440).

При кафедрі існує аспірантура зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.

На кафедрі працює 15 викладачів, з них 3 професорів, 10 доцентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Рябченко Ольга Леонідівна Беззубенко Аліна Володимирівна

 

Вороніна Марина Сергіївна Ямпольська Лариса Миколаївна
Жихарєва Тетяна Леонідівна Маслов Микола Павлович Мірошніченко Світлана Валентинівна Трубчанінов Микола Анатолійович
Місостов Тотраз Юрійович Плиско Леонід Миколайович Сєряков Сергій Олегович Яковенко Галина Григорівна
Допоміжний персонал кафедри:
  Кузнецова Ольга Іванівна, зав. кабінетом    
0973237811@ukr.net  

 Навчальні дисципліни:  

Інформація про навчальні дисципліни докладніше...

 1. Історія первісного суспільства
 2. Історія стародавнього Сходу
 3. Історія слов’янських народів (І - ІІ періоди)
 4. Історія слов’янських народів (ІІІ період)
 5. Історія середніх віків
 6. Основи наукових досліджень
 7. Нова історія Європи та Америки
 8. Нова історія країн Азії та Африки
 9. Методика викладання історії
 10. Історіографія всесвітньої історії
 11. Людина і світ
 12. Тоталітаризм в Європі
 13. Історія історичної науки (магістри)
 14. Теорія і методологія історії
 15. Сучасна західна історіографія
 16. Історія історичної науки (спеціалісти)
 17. Історія ораторського мистецтва
 18. Історіософія
 19. Історія стародавньої Греції та Риму
 20. Вступ до вивчення спеціальності «історія»
 21. Спеціальні історичні дисципліни
 22. Історичне краєзнавство
 23. Етнологія
 24. Середньовічний схід
 25. Ідеології, суспільно-політичні організації і рухи в Європі в новий та новітній часи
 26. Методика викладання шкільного курсу «Людина і суспільство»
 27. Методика викладання шкільного курсу «Людина і світ»
 28. Історія соціального захисту
 29. Глобальні проблеми світового розвитку та шляхи їх розв’язання
 30. Інтелектуальна і культурна історія Росії у ХІХ - на поч. ХХ ст.
 31. Історія науки і техніки
 32. Гендерна історія
 33. Іслам і сучасний світ
 34. Етноконфесійні конфлікти на Сході (ХХ – початок ХХІ ст.)
 35. Інформаційне суспільство
 36. Взаємодія влади і суспільства в умовах Російської імперії та СРСР (історичний аспект)
 37. Новітня історія країн Європи і Америки
 38. Новітня історія країн Азії та Африки (1918 р. – початок ХХІ ст.)

Відповідальний за зміст:

 61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 312

email: vsemirkafedra@gmail.com

  Рябченко Ольга Леонідівна,   доктор історичних наук, професор, почесний краєзнавець України

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.