Кафедра всесвітньої історії

 

Кафедра всесвітньої історії історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди є випусковою та здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою «Історія в закладах освіти» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, а також галузі знань 03 Гуманітарні науки зі спеціальності 032 Історія та археологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Освітній процес здійснюється за денною та заочною формами.

Положення про кафедру всесвітньої історії

Мета діяльності кафедри всесвітньої історії – забезпечення ефективної та безперервної підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі історичної освіти, навчально-методичний та педагогічний супровід їхнього особистісного та професійного зростання.

Завдання кафедри:

  • забезпечення освітньо-професійних потреб здобувачів вищої освіти;
  • запровадження в освітній процес інноваційних технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання та фахове зростання здобувачів вищої освіти;
  • впровадження результатів науково-дослідної діяльності в освітню практику, активізація творчого пошуку фахівців у руслі сучасних тенденцій глобалізації та з урахуванням пріоритету загальнолюдських і національних цінностей;
  • інформаційно-консультаційна та науково-експертна діяльність в системі підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів у галузі історичної освіти. 22

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 312

Тел: +38(057) 700-48-01

e-mail:

kaf-world-history@hnpu.edu.ua

Завідувачка кафедри
доктор історичних наук, професор,
почесний краєзнавець України

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.