Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Кафедру практики англійського усного і писемного мовлення було створено у 2002 р. На сьогодні її очолює доктор педагогічних наук, професор О.А. Коваленко. На кафедрі працює 18 штатних викладачів, серед яких 1 доктор наук, професор, та 14 кандидатів наук, доцентів.

Основним напрямом роботи кафедри є викладання практичного курсу англійської мови для студентів І–ІІІ року навчання факультету іноземної філології (денної і заочної форми), а також українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Крім того, кафедра забезпечує викладання лекційних курсів («Країнознавство Великої Британії та США», «Теоретична граматика англійської мови») для студентів IV року навчання та варіативних дисциплін у межах підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти («Стратегії англомовного читання та письма», «Стратегії англійського усного мовлення й аудіювання», «Стратегії навчання англійської лексики», «Стратегії навчання англійської фразеології» та ін.).


61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 303,

тел.  (0572) 68-43-25

Коваленко Оксана Анатоліївна,
доктор педагогічних наук, професор 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.