Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Кафедру практики англійського усного і писемного мовлення було створено у 2002 р. На сьогодні її очолює доктор педагогічних наук, професор О.А. Коваленко. На кафедрі працює 16 штатних викладачів, серед яких 1 доктор наук, професор, і 12 кандидатів наук, доцентів.

Основним напрямом роботи кафедри є викладання практичного курсу англійської мови для студентів І–ІІІ року навчання факультету іноземної філології (денної і заочної форми), а також українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Крім того, кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів «Країнознавство Великої Британії та США» і «Теоретична граматика англійської мови» для студентів IV року навчання;курсу «Теорія літератури» та вибіркових дисциплін у межах підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти («Стратегії англомовного читання та письма», «Стратегії англійського усного мовлення й аудіювання», «Стратегії навчання англійської лексики», «Стратегії навчання англійської фразеології» та ін.).


61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 303,

тел.  (0572) 68-43-25

e-mail: kaf-practice-english-language@hnpu.edu.ua

Коваленко Оксана Анатоліївна,
доктор педагогічних наук, професор

тел. +380677095174 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.