Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення

Кафедру практики англійського усного і писемного мовлення було створено у 2002 р. На сьогодні обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат філологічних наук, доцент О. В. Зосімова. На кафедрі працює 15 штатних викладачів, серед яких 1 доктор наук, професор, та 12 кандидатів наук, доцентів.

Основним напрямом роботи кафедри є викладання практичного курсу англійської мови для студентів І–ІІІ року навчання факультету іноземної філології (денної і заочної форми), а також українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Крім того, кафедра забезпечує викладання теоретичних курсів «Країнознавство Великої Британії та США», «Лінгвокраїнознавство» й «Теоретична граматика англійської мови» для студентів IV року навчання; курсів «Теорія літератури», «Сучасна література англомовних країн» та вибіркових дисциплін у межах підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти («Стратегії англійського усного мовлення й аудіювання», «Стратегії англомовного читання та письма», «Стратегії вдосконалення лексичної грамотності», «Інноваційні технології оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови») та ін.


61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 303,

тел.  (0572) 68-43-25

e-mail: kaf-practice-english-language@hnpu.edu.ua

В. о. завідувача кафедри

Зосімова Оксана Віталіївна,

кандидат філологічних наук, доцент

zosimova.ov@hnpu.edu.ua

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.