Кафедра практики англійського усного та писемного мовлення

Кафедру практики англійського усного та писемного мовлення було створено у 2002 р. На сьогодні її очолює доктор педагогічних наук, професор О.А. Коваленко, яка є також завідувачем Центру міжнародного співробітництва та міжнародної освіти нашого університету. На кафедрі працює 30 штатних викладачів, зокрема 15 кандидатів наук, доцентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Коваленко О.А.

Єгорова О.В. Семеренська О.В. Подуфалова Т.В.
Яковенко О.А.  

Мірошніченко В.М

Бикова І.В.    

Шевченко Альона Георгіївна

  Юр'єва Ж.А.         Мельник С.С.  

Професорсько-викладацький склад кафедри насамперед забезпечує викладання практичного курсу англійської мови для студентів 1–3 року навчання факультету іноземної філології, а також факультету російської мови та світової літератури, українського мовно-літературного факультету та факультету заочного навчання. Крім того, кафедра забезпечує викладання таких лекційних курсів (теоретичних дисциплін), як історія англійської мови, країнознавство та теоретична граматика.

Предметом дисципліни «Практика англійського усного та писемного мовлення» є усне та писемне мовлення у лінгвістичному, соціокультурному та професійному контексті. Цей курс має світоглядно-професійний характер, оскільки спрямований на формування у студентів комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної, а також професійної компетенції. Складовими елементами дисципліни є навчання аудіювання, усного та писемного мовлення, читання та лексики в межах тем, окреслених програмою. На 1-му курсі студенти навчаються за підручником “A Way to Success”, створеному викладачами факультету іноземної філології під керівництвом професора Н.В. Тучиної. За рахунок особистісно зорієнтованих вправ і завдань, опори на багатий ілюстративний матеріал, відповідність змісту пізнавальним інтересам та віковим особливостям студентів підручник сприяє ефективному засвоєнню знань, підвищенню мотивації вивчення мови, розвитку творчих здібностей.  Навчально-методичне забезпечення курсу ПАУПМ упродовж  2-го та 3-го років навчання складає «Практичний курс англійської мови» за редакцією В.Д. Аракіна, а також – насамперед – методичні рекомендації з практики англійського усного та писемного мовлення, розроблені викладачами нашої кафедри відповідно до тем, визначених програмою. Значну увагу ми приділяємо індивідуальній та самостійній роботі студентів, адже оволодіння іноземною мовою завжди передбачає значний обсяг самостійної роботи у процесі засвоєння та відпрацювання лексичного матеріалу, вдосконалення фонетичних умінь, розвитку навичок читання та аудіювання. Відповідно, викладачами кафедри розроблено методичні рекомендації та збірники завдань для розвитку навичок аудіювання, зокрема за темами «Спорт», «Мистецтво», «Кіно та телебачення», а також навчальний посібник «Відео-експрес» (“Video Express”), що містить комплекс завдань до тематично орієнтованих відеоматеріалів, а саме – автентичних художніх фільмів, дібраних відповідно до тем, що, згідно з програмою, вивчаються на ІІ–ІІІ курсі мовних ВНЗ. Наприклад, при вивченні теми «Театр» студентам пропонується перегляд та виконання завдань за фільмом “Shakespeare in Love”, «Велика Британія та британці» – “Winning London”, «Людина та природа» – “Groundhog Day”, «Характер та особистість» – “The Perfect Man”, “Pride and Prejudice”, “Bedazzled”, «Мистецтво» –“The DaVinci Code” тощо. Використання сучасного, актуального й цікавого відеоматеріалу сприяє підвищенню пізнавальної активності студентів, дозволяє отримати великий обсяг соціокультурної інформації.

Наукова робота кафедри здійснюється викладачами у контексті теми «Проблеми функціонування, розвитку й взаємодії англійської та слов’янських мов у компаративному, когнітивному та методичному аспектах», затвердженої 27.03.2012 (супровідний лист 01-202). Досліджуючи взаємодії мовних одиниць різних рівнів англійської та слов’янських мов у зіставно-типологічному, когнітивному та методичному аспектах, науковці кафедри готують до друку статті, монографії та захищають дисертації. З 2002 року на кафедрі було захищено 15 кандидатських та 1 докторську дисертацію.  

Колективом кафедри проводиться робота з пошуку обдарованої студентської молоді та активізації науково-дослідної роботи студентів. Оскільки кафедра працює зі студентами І–ІІІ року навчання, формою залучення студентів молодших курсів до наукової роботи є кафедральна студентська наукова конференція, яка традиційно проводиться на початку лютого. Кожен викладач кафедри керує підготовкою двох-трьох студентів до виступу на конференції, у якій звичайно бере участь більше сорока доповідачів. Теми досліджень присвячені країнознавчим, літературознавчим, лінгвістичним дослідженням, на цій основі на старших курсах студенти виконують курсові та дипломні роботи.

Також наші студенти беруть активну участь у студентській науково-практичній конференції «Сучасні аспекти дослідження й викладання іноземних мов», яка щороку проводиться на факультеті іноземної філології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, а також наукових конференціях, науково-практичних семінарах, олімпіадах та конкурсах інших вищих навчальних закладів України.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно співпрацює з Малою академією наук, зокрема проводиться консультування й рецензування учнівських наукових робіт та їх захист. Зокрема, учні 6 гімназії та спеціалізованої школи № 99 м. Харкова неодноразово ставали переможцями та призерами районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт під керівництвом викладачів нашої кафедри – доцентів В.Л. Лаврухіної, О.В. Зосімової та Т.В. Подуфалової. Загалом кафедра практики англійського усного та писемного мовлення активно співпрацює зі школами міста Харкова, зокрема, має налагоджені контакти з гімназією № 6, ХСШ № 80, 99 та ін. У межах роботи кафедри традиційними стали постійні консультації для вчителів шкіл із питань сучасних технологій навчання англійської мови.

Отже, науково-методична робота кафедри практики англійського усного та писемного мовлення спрямована на вдосконалення навчального процесу, його повне методичне забезпечення, підвищення якості викладання англійської мови з використанням сучасних методів і технологій.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 412,

  тел.  (0572) 68-61-38 (деканат)

Коваленко Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.