Кафедра романської філології

КАФЕДРА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедру романської філології було створено у 1992 році. З моменту її створення завідувачем кафедри є Мінкін Лев Михайлович – професор, доктор філологічних наук (французька мова), почесний академік АН ВШ.

Кафедра романської філології належить до факультету іноземної філології.

На кафедрі працює 19 викладачів. З них 1 професор, доктор філологічних наук (Мінкін Л.М.), 3 доценти, 3 старших викладача та 12 викладачів.

Кафедра об’єднує 4 секції за наступними спеціальностями:

секція французької мови, для факультету іноземної філології та нефілологічних спеціальностей;

секція іспанської мови;

секція італійської мови;

секція латинської мови.

Кафедра романської філології забезпечує викладання наступних дисциплін: французька мова (практика усного та писемного мовлення, практична граматика, практична фонетика, теоретична граматика, теоретична фонетика, французька література, лінгвокраїнознавство, лексикологія, історія мови та ряд спецкурсів), французька мова (друга іноземна), іспанська мова (друга іноземна), італійська мова (друга іноземна), латинська мова. Опис дисциплін докладніше...

Всі викладачі постійно працюють над підвищенням свого методичного і наукового рівня. Викладач Калініченко Т.М. на протязі двох років навчалась в Канаді і здобула диплом магістра французької мови. Викладач Акіньшина С.С. навчається з 01.09.2013 по теперішній час у Франції в Паризькому університеті.

Студенти кафедри займають призові місця на Всеукраїнських конкурсах та Олімпіадах.

При кафедрі романської філології функціонує аспірантура зі спеціальності 10.02.05 – романські мови. Слід зазначити, що аспірантура за цим напрямом є єдиною у Східній Україні, подібні існують тільки у Львові та Києві. Регулярно здійснюється захист кандидатських дисертацій випускників нашої аспірантури. Цього року подано до захисту дисертацію випускниці аспірантури, нині викладача кафедри романської філології Мєдвєдєвої Н.О. Випускники аспірантури кафедри романської філології працюють не лише у Харкові, а й у деяких інших містах, наприклад, Полтаві та Івано-Франківську. Два випускники нашої аспірантури займають посади завідувачів кафедр романської філології у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна та у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара. Частина аспірантів кафедри романської філології проходять підготовку на контрактній основі; на даний момент за контрактом займається Хожаіж І – аспірантка другого року навчання.

Окрім того, доценти та викладачі кафедри романської філології проводять заняття з французької мови в групах аспірантів та пошукачів для підготовки та складання іспиту на неспеціалізованих факультетах (природничий, український мовно-літературний факультет, історичний, філософський та ін.).

Доценти та викладачі нашої кафедри є членами журі з прийому міжнародних іспитів з французької (DELF-DALF) та іспанської (DELE) мов.

Кафедра підтримує постійний зв'язок зі школами з викладанням французької та іспанської мов. У 2014 році було підписано договір про творчу співпрацю між кафедрою романської філології та Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 109; було створено університетську шкільну кафедру. Співробітники кафедри беруть участь у навчально-методичних семінарах, які проводяться Французьким Інститутом у Харкові та Києві.

Відповідальні за зміст інформації на сайті:

  1. Лембік Сніжана Олександрівна, доцент кафедри, зав. секцією французької мови
  2.  Дєдушек Тетяна Василівна, викладач кафедри, зав. секцією латинської мови та немовних факультетів
  3.  Константинова Людмила Всеволодівна, ст. викладач кафедри, зав. секцією іспанської мови
  4.  Конєва Наталя Юріївна, викладач кафедри, зав. секцією італійською мовою

 

 

61168, м. Харків,  вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 418
тел. (0572) 68-61-38
 

Мінкін Лев Михайлович,  професор, доктор філологічних наук

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.