Кафедра німецької філології

Рік створення - 1 грудня 1990 року.

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Скачкова Валентина Володимирівна.

Кафедра німецької філології відноситься до факультету іноземної філології.

На кафедрі працює 15 викладачів: 13 штатних, 2 сумісника; 10 доцентів (9 кандидатів наук, доцентів, 1 не кандидат наук, доцент), 3 старших викладача та 2 викладача.

Тема науково-дослідницької роботи кафедри: Мови світу. Типологічна лінгвістика.

За останні 15 років викладачами опубліковано понад 150 статей, 9 методичних рекомендацій, 2 підручника, 31 навчальний посібник для студентів-германістів та 9 словників.

У 2005 році вийшов із друку підручник з німецької мови для студентів-германістів “Login-1”. Зараз готується його перевидання та підготовлено до друку ІІ частину підручника для студентів-германістів “Login-2”, авторами якого є доценти Сидоров О.В., Скачкова В.В. та ст.викладач Відюкова Н.І.

Під керівництвом Ковальової О. П., яка є членом спілки письменників України, автором багатьох віршів і перекладів, працює Студія перекладу. Так, у цьому році студентка 4 курсу (спеціальність “Німецька мова, англійська мова”)  Голубцова посіла І місце на Всеукраїнському конкурсі перекладу.

Доцент Ковальова О.П., к.п.н. Кошечкіна Т.М. та доцент Пивовар Ю.О. готують учнів до участі у конкурсі-захисті учнівських наукових робіт МАН.

Кафедра обслуговує:

 • факультет іноземної філології, український мовно-літературний факультет, факультет заочного навчання, де німецька мова вивчається як спеціальність:

                - німецька мова / англійська мова;

                - англійська мова / німецька мова;

                - українська мова та література / німецька мова;

                - німецька мова.

 • факультети, де німецька мова вивчається як загальноосвітня дисципліна;
 • структурний підрозділ, що існує при університеті - інститут післядипломної освіти, спецаільність “Німецька мова”.

При кафедрі існує аспірантура зі спеціальності “Германські мови”.

Кафедра має тісні контакти з гімназією № 23 м.Харкова, де студенти-германісти проходять педагогічну практику. Члени кафедри та викладачі згаданої вище гімназії проводять спільні засідання з метою обміну досвідом викладання німецької мови.

Члени кафедри співпрацюють з Будинком Нюрнберга, беруть участь у методичних семінарах, які проводять там професори з Німеччини.

Кафедра має тісні зв’язки з Гете-інститутом (ФРН) та з Німецькою службою академічних обмінів (ДААД). У рамках цих контактів здійснюється мовне стажування викладачів кафедри в Німеччині. Крім того, на кафедрі працюють вже чотирнадцять років викладачі з ФРН, які є також лекторами ДААД.

Спілкування студентів та викладачів з носіями німецької мови сприяє підвищенню рівня викладання та вивчення німецької мови як спеціальності.

Перелік дисциплін:

 1. Практика усного та писемного мовлення
 2. Практична фонетика
 3. Практична граматика
 4. Лексикологія німецької мови
 5. Історія німецької мови
 6. Методика викладання німецької мови
 7. Теоретична граматика німецької мови
 8. Теорія і практика перекладу
 9. Країнознавство
 10. Література Німеччини
 11. Теоретична фонетика
 12. Стилістика німецької мови
 13. Німецька мова (друга іноземна)
 14. Загальнотеоретичний курс ІІ (німецької) мови
 15. Спецсемінар з ІІ іноземної мови (німецької) «Теорія і практика перекладу»
 16. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Країнознавство Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну»
 17. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Основи тестології»
 18. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Методика навчання іноземних мов»
 19. Спецкурс з І іноземної мови (німецької). «Труднощі німецького мовленнєвого спілкування»
 20. Спецкурс з літератури І іноземної мови (німецької)
 21. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Основи німецької фразеології»
 22. Актуальні проблеми германістики
 23. Методика та методологія наукових досліджень
 24. Методика викладання іноземної мови у вищій школі
 25. Порівняльна типологія української та іноземної мов
 26. Нові технології в освіті та науці

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к.508 (кафедра), к. 507 (спец. кабінет),
тел. (0572) 68-61-74
 

Скачкова Валентина Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.