Кафедра німецької філології

Вітаємо Вас на сторінці кафедри німецької філології факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди!

Кафедра німецької філології – це випускова кафедра ХНПУ імені Г.С.Сковороди, яка забезпечує викладання практики і теорії німецької мови на І-VІ курсах денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр“ і „магістр“ і виступає за збереження і розвиток традицій Харківського педагогічного університету у поєднанні з сучасними інноваційними трендами та поглибленням інтеграції у європейський освітній і науковий простір. Освітня програма кафедри передбачає підготовку фахівців з німецької мови та літератури, які володіють науковими та практичними знаннями у галузі філології, уміннями та навичками аналізу мовного матеріалу, можуть вільно здійснювати іншомовну міжособистісну, міжкультурну та професійно-орієнтовану комунікацію, усний та письмовий переклад і мають практичні навички навчання німецької мови та проведення досліджень за спеціалізацією, що забезпечує широкі можливості випускників у працевлаштуванні та подальшому навчанні.

Викладачі кафедри забезпечують навчання студентів на факультеті іноземної філології, де німецька мова вивчається як спеціальність; на українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ҆ яненка, де німецька мова вивчається як дисципліна за вибором, та на інших факультетах університету, де німецька мова вивчається як загальноосвітня дисципліна. Також викладачі кафедри працюють з аспірантами різних форм навчання і керують педагогічною практикою студентів ІІ-ІІІ курсів денного та заочного навчання, і магістерською практикою.

Використання автентичних матеріалів і сучасних веб платформ суттєво підвищують якість навчального процесу та сприяють ефективності проведення дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти.

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 508

тел.  (0572) 68-61-74

e-mail: kaf-german-philology@hnpu.edu.ua

Скачкова Валентина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.