Кафедра німецької філології

Кафедра німецької філологіїце випускова кафедра ХНПУ імені Г.С.Сковороди, яка існує з 1 грудня 1990 року. Кафедру очолює к.ф.н., доц. В.В. Скачкова.

У підготовці бакалаврів та магістрів беруть участь 12 штатних викладачів, з них 1 доктор філологічних наук (А.В.Тарарак), 8 кандидатів наук, доцентів (Н.В. Григорова, Т.М. Кошечкіна, Ю.О. Пивовар, М.О.Сидорова, О.В. Сидоров, В.В. Скачкова, М.Ю. Тарарак, С.В. Черкашин), 2 старші викладачі (Н.Ю. Кутова, С.В. Пантелєєва) та 1 викладач (О.В. Гамідова).

Кафедра обслуговує: факультет іноземної філології (денна та заочна форми навчання), де німецька мова вивчається як спеціальність; український мовно-літературний факультет імені Г.Ф.Квітки-Основ҆ яненка, де німецька мова вивчається як дисципліна за вибором; факультети, де німецька мова вивчається як загальноосвітня дисципліна.

Кафедра забезпечує викладання таких гуманітарних і професійно орієнтованих дисциплін, як: «Практика німецького усного і писемного мовлення», «Практична граматика німецької мови», «Практична фонетика німецької мови», «Лексикологія німецької мови», «Історія німецької мови», «Теоретична граматика німецької мови», «Теорія та практика перекладу», «Стилістика та комунікативна лінгвістика німецької мови», «Література Німеччини», «Країнознавство Німеччини», «Методика навчання німецької  мови», «Методика навчання німецької мови у вищій школі», «Методика навчання німецької мови різних цільових категорій», «Новітні технології в освіті і науці та методологія і методика наукових досліджень», «Актуальні проблеми германістики», «Порівняльна типологія української та німецької мов і проблеми перекладу» та ін.

Наукові розвідки членів кафедри об’єднані державною темою «Мови світу: типологічна лінгвістика» (реєстраційний номер 0116U004331 від 14.07.2016). За останні п’ять років викладачами та аспірантами кафедри підготовлено 125 наукових публікацій загальним обсягом 280,41 др. ар. З них – 5 монографій, 2 автореферати кандидатських дисертацій, 3 підручники, 10 навчально-методичних посібників, 3 довідники, 2 хрестоматії, понад 100 статей.

Викладачі кафедри проходять стажування у Німеччині за підтримки Німецької служби академічних обмінів (ДААД). Результатом стажувань доц. Сидорова О.В. та доц. Скачкової В.В. є підручники для студентів-германістів «Login 1» та «Login 2», які мають гриф МОН України. Продовжується робота над підручником «Login 3».

          На кафедрі німецької філології упродовж останніх 20 років працюють представники Німецької служби академічних обмінів (ДААД), які проводять практичні заняття з німецької мови зі студентами-германістами (4,5 курси) та консультують студентську молодь, аспірантів щодо можливостей мовного та наукового стажування у Німеччині. Сьогодні це п. Керстін Далльо. Спілкування студентів та викладачів із носіями німецької мови сприяє підвищенню рівня викладання та вивчення німецької мови як спеціальності.

          Члени кафедри спільно з лекторами Німецької служби академічних обмінів беруть участь у різних заходах, пов’язаних із популяризацією німецької мови в Україні.

          Викладачі кафедри відвідують щорічні семінари в Інституті Гете (Goethe-Institut) з методико-дидактичних питань. Ці семінари базуються на сучасних досягненнях у галузі німецької мови як іноземної та інтегрують інноваційний підхід до підвищення кваліфікації. Набуті знання успішно використовуються викладачами на заняттях та семінарах з обміну досвідом серед колег.

Члени кафедри співпрацюють з Будинком Нюрнберга, беруть участь у методичних семінарах, які проводять там професори з Німеччини. Традиційно кожного року у вересні – жовтні на базі будинку Нюрнберга проводить лекції для викладачів-германістів доктор наук, професор з університету Ерланген-Нюрнберг Гергард Коллер.

Кафедра має тісні контакти з гімназією № 23 м.Харкова, де студенти-германісти проходять педагогічну практику. Викладачі кафедри готують учнів до участі у конкурсі-захисті учнівських наукових робіт МАН.

На базі факультету іноземної філології нашого університету щорічно проводяться обласні шкільні олімпіади з іноземних мов, у яких викладачі кафедри німецької філології беруть активну участь. Це також один із напрямків профорієнтаційної роботи, який сприяє залученню потенційних абітурієнтів до нашого вузу.

          Кафедра німецької філології є сьогодні одним із важливих підрозділів факультету іноземної філології з багатою історією й перспективами розвитку.

Перелік дисциплін:

 1. Практика усного та писемного мовлення
 2. Практична фонетика
 3. Практична граматика
 4. Лексикологія німецької мови
 5. Історія німецької мови
 6. Методика викладання німецької мови
 7. Теоретична граматика німецької мови
 8. Теорія і практика перекладу
 9. Країнознавство
 10. Література Німеччини
 11. Теоретична фонетика
 12. Стилістика німецької мови
 13. Німецька мова (друга іноземна)
 14. Загальнотеоретичний курс ІІ (німецької) мови
 15. Спецсемінар з ІІ іноземної мови (німецької) «Теорія і практика перекладу»
 16. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Країнознавство Австрії, Швейцарії, Люксембургу та Ліхтенштейну»
 17. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Основи тестології»
 18. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Методика навчання іноземних мов»
 19. Спецкурс з І іноземної мови (німецької). «Труднощі німецького мовленнєвого спілкування»
 20. Спецкурс з літератури І іноземної мови (німецької)
 21. Спецсемінар з І іноземної мови (німецької) «Основи німецької фразеології»
 22. Актуальні проблеми германістики
 23. Методика та методологія наукових досліджень
 24. Методика викладання іноземної мови у вищій школі
 25. Порівняльна типологія української та іноземної мов
 26. Нові технології в освіті та науці

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к.508 (кафедра), к. 507 (спец. кабінет),
тел. (0572) 68-61-74
 

Скачкова Валентина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.