Освітня діяльність кафедри спеціальної педагогіки

Вас вітає кафедра спеціальної педагогіки

Спеціальність 016 Спеціальна освіта відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та розвитку особистості. Підготовка за спеціальністю здійснюється у відповідності до затверджених стандартів і освітніх програм і спрямована на забезпечення системи підготовки компетентних конкурентоспроможних фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, здатних розв’язувати складні завдання сучасної логопедії, проводити інноваційну пошукову діяльність з дотриманням норм наукової етики й академічної доброчесності, що вимагає глибоких фундаментальних дисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи із сучасними логокорекційними технологіями.

Підготовка фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта здійснюється
кафедрою за двома освітніми рівнями підготовки:
Перший (бакалаврський):

Другий (магістерський):

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта»

Програма та критерії оцінювання кваліфікаційних іспитів  

  1. Програма та критерії оцінювання кваліфікаційного іспиту з логопедії
  2. Програма та критерії оцінювання кваліфікаційного іспиту зі спеціальної педагогіки та спеціальної психології 

Програма підготовки першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів складається з таких компонентів:

Теоретична підготовка

Цикл загальної підготовки

Цикл професійної підготовки

Цикл дисциплін вільного вибору здобувача

Курсові роботи (для бакалаврів)

Практична підготовка

Атестація

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.