Видання Ради молодих вчених

Бібліотека: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5180

  • Моя академічна доброчесність [Електронне видання] : зб. есе здобувачів 3-го освіт.-наук. рівня вищої освіти Харків. . пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУім. Г. С. Сковороди, 2021. – 51с.

Бібліотека: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5029

  • Моя академічна доброчесність [Електронне видання] : зб. есе здобувачів 3-го освіт.-наук. рівня вищої освіти Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. – 72с.

Бібліотека: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4599

У збірці відображені конкурсні есе здобувачів 3-го освітньо-наукового рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Конкурс есе «Моя академічна доброчесність» проходив у червні 2020 року з метою популяризації академічної доброчесності серед здобувачів освіти та окреслення перспектив розвитку корпоративної культури учасників освітнього процесу університету.

Матеріали стануть у нагоді науковцям, практикуючим освітянам, здобувачам усіх рівнів освіти. 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.