ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика»

11 квітня 2017 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика». Ініціатором проведення конференції виступили Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди: кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (д.п.н., професор Золотухіна С. Т.), кафедра філософсько-психологічної антропології (д.ф.н., професор Дорожко І. І.), кафедра історії педагогіки і порівняльної педагогіки (д.п.н., професор Штефан Л. А.), Жешувський університет (Польща), Педагогічний інститут Чендуського університету (КНР). 

У роботі конференції брали участь 105 учасників із різних країн: Україна, Польша, КНР, Ізраїль та представлені 30 навчальних закладів України, а саме: Харків, Бахмут, Бердянськ, Вінниця, Дрогобич, Житомир, Запоріжжя, Київ, Коростень, Кропивницький, Львів,  Миколаїв, Новоград-Волинський, Одеса, Первомайськ, Слов’янськ, Тернопіль, Херсон, Черкаси, Чернігів та ін.  

Відкрив пленарне засідання ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди  І. Ф. Прокопенко – академік НАПН України, д.п.н., професор. Привітала учасників конференції О. А. Андрущенко – перший проректор, проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г. С. Сковороди, д.філол.н., професор.  На пленарному засіданні конференції виступили: Рябовол Л. Т. – д.п.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Романенкова Л. О. – к.п.н., доцент, директор Запорізької обласної громадської організації «Флоренс»; Біляєва І. М. – заступник директора Запорізької обласної громадської організації «Флоренс»; Дяченко С. Л. – учитель Харківської гімназії №65. 

Після пленарного засідання учасники конференції  презентували свої доповіді  на секціях.

Секція І «Розвиток педагогічної науки й освіти» (головуючий – д.п.н., професор Зеленська Л. Д., секретар – к.п.н, доцент Балацинова А. Д.).

Секція ІІ «Проблеми вищої школи: дидактика, виховання, управління» (головуючий – д.п.н., професор Рогова Т. В., секретар – к.п.н, доцент Твердохліб Т. С.). 

Секція ІІІ «Сучасна школа: теорія і досвід » (головуючий – д.п.н., професор Попова О. В., секретар – к.п.н, доцент Кабусь Н. Д.).

Секція ІV «Сучасні проблеми філософсько-психологічної антропології» (головуючий – д.ф.н., професор Дорожко І. І., секретар – к.псих.н, доцент Малихіна О.Є.).

Секція  V «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі» (головуючий – д.п.н., професор Микитюк С. О., секретар – к.псих.н, доцент Туріщева Л. В.).

За матеріалами конференції опублікована збірка: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2017 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені  Г. С. Сковороди. – Х. : «Стиль-Издат», 2017. – 330 с.  Учасники конференції одержали програми, збірники доповідей та  сертифікати.

Запрошуємо усіх бажаючих до участі у конференції у наступному році!

Оргкомітет

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.