Кафедра філософсько-психологічної антропології

Кафедра психології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди була заснована у 1932 році під керівництвом професора О.М. Леонтьєва. Це майбутній дійсний член АПН СССР, декан психологічного факультету і завідуючий кафедрою загальної психології МДУ ім. М.В. Ломоносова, один з фундаторів загальновизнаної психологічної теорії діяльності, що знайшла відображення в фундаментальній праці “Проблеми розвитку психіки”, яка була відзначена Ленінською премією. Слід зазначити, що ця робота О.М. Леонтьєва взагалі побудована на дослідженнях Харківського періоду.

Перед війною в 1938 році кафедру очолив О.В. Запорожець, також майбутній дійсний член АПН СССР, засновник і директор інституту дошкільного виховання і розвитку довільних рухів дитини.

Велика увага на кафедрі приділялась теоретичній і експериментальній роботі, питанням методики викладання, психолого-педагогічній підготовці студентів як майбутніх вчителів, а також аспірантів.

У ці роки, після закінчення аспірантури, на кафедрі працював П.І. Зінченко, крупний фахівець з теорії і практики пам’яті, особливо пам’яті мимовільної. Продовжувачем ідей П.І. Зінченко стала професор С.П. Бочарова. Розробці проблем пам’яті присвячена не тільки її докторська дисертація, а й численними кандидатськими дисертаціями її аспірантів.

У після воєнний період кафедрою керували: В.І. Аснін (1944-1951), О.М. Концева (1951-1955). В цей період на кафедрі розроблялись дві проблеми:

  1. Розвиток пізнавальних інтересів у дітей;
  2. Розвиток та виховання вольових якостей у школярів  в зв’язку з структурою їх діяльності.

В 1958 році в зв’язку зі зміною профілю інституту в наукову тематику психологів включаються дослідження з питань вольової і технічної підготовки спортсмена.

В різні роки на кафедрі працювали: О.В. Гордон, Д.М, Дубовіс-Ароновська, О.М. Концева, Л.І. Котлярова, Г.В. Мазуренко, С.А. Нагорна, Т.І. Титаренко, О.О. Хоменко, Н.В. Гродська, О.В. Землянська, В.В. Лобаньова, І.В. Головньова, Г.Г. Петренко, Т.Б. Хомуленко, О.Г. Волкова, М.А. Кузнецов.

З 1979 кафедрою завідувала кандидат психологічних наук, професор з 1991 року Г.Г. Петренко. Головні напрямки наукових досліджень – мислення і його розвиток; навчання і розвиток особистості; деякі аспекти взаємозв’язку навчання і розумового розвитку дитини. Під її керівництвом захищено більше десяти кандидатських дисертацій. Кафедра психології довгі роки була опорною кафедрою для відповідних кафедр Луганського, Слов’янського, Сумського, Полтавського, Горлівського, та Глухівського педагогічних інститутів. На спільних засіданнях-конференціях кафедр особлива увага приділялась підготовці майбутніх вчителів, а також питанням удосконалення викладання психології у педагогічних закладах.

З січня 1999 року кафедрою завідував доктор наук, професор М.А. Кузнєцов. З жовтня 2000 року кафедрою завідував доктор наук, професор С.О. Микитюк. А з 1 жовтня 2009 року кафедрою завідує доктор наук, професор Дорожко І.І. Головний напрямок кафедри: Психологічні основи формування особистості в навчально-виховному процесі у школі та педагогічному вузі. Науково-дослідна робота кафедри направлена на розширення і розвиток можливостей самостійної і творчої роботи майбутнього вчителя.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з НДІ і АПН України, здійснює постійний зв’язок з школами міста Харкова і області, проводить читання лекцій та консультування вчителів з різних питань психології виховання і навчання.

Зараз на кафедрі працює: доктор наук, професор І.І. Дорожко, доктор наук, професор С.О.Микитюк, доктор філософії, доцент Л.В. Туріщева, доктор філософії, доцент О.Є. Малихіна, старший викладач Ю.Ю. Ходикіна, викладачі: А.А. Даніліч, Н.Ю. Діомідова, А.М. Ляшенко, О.В. Костікова, О.М. Третяк. Всі викладачі закінчили аспірантуру, при кафедрі, приймають активну участь в наукових конференціях і семінарах з різних питань психологічної науки.

Викладачі кафедри забезпечують навчально–виховний процес на 14 – ти факультетах. Усі викладачі кафедри читають курси з “Загальної психології”, “Вікової і педагогічної психології”, “Соціальної психології”. Викладачами кафедри розроблені програми з спецкурсів, за якими здійснюється їх викладання: “Дитяча психологія” (проф. С.О. Микитюк), “Психологія ЗПР” (А.А. Даніліч), “Сурдопсихологія” (А.А. Даніліч), “Психологія спорту” (А.М. Ляшенко), “Психологія вищої школи” (проф. С.О. Микитюк, доц. Л.В. Туріщева), “Основи психотехнологій” (О.М. Третяк). Керують роботою аспірантів, здобувачів та курсовими роботами, педагогічною практикою в школах міста та області.

КАДРОВИЙ ПАСПОРТ кафедри психології

Прізвище, ім’я та по батькові

Які дисципліни викладає

Посада

Учене звання, науковий ступінь

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність

Сумісники: посада за місцем основної роботи

Підвищення

кваліфікації

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Особи, що працюють на постійній основі:

1.

Даніліч А.А.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія;

Соціальна психологія;

Психологія ЗПР; Сурдопсихологія

Викладач

ХДПУ, 1996 – біологія  (практичний психолог)

 

 

2014

2.

Діомідова Н.Ю.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія;

Соціальна психологія

 

Викладач

ХДПУ, 1996 – дошкільне виховання

Аспірантура – 1997

 

2014

3.

Костікова О.В.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія,

Соціальна психологія; «Комунікативні процеси у навчанні»

Викладач

ХДПУ, 1991 – початкові класи та образотворче мистецтво; 1994 – закінчення аспірантури 2001 –ІПО ХДПУ: практичний психолог

 

2014

4.

Малихіна О.Є.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія;

Соціальна психологія; «Психологія обдарованої дитини»;

«Психологія реклами»

Доцент,

Доктор філософії

ХДПУ, 1995 – рос. мова і література.

Аспірантура – 1998

 

2013

5.

Микитюк С.О.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія;

Соціальна психологія

Професор

Доктор наук

ХДПУ, 1994 – ДПЮ та фіз. культура.

Аспірантура – 1998

2015

6.

Дорожко І.І.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія;

Соціальна психологія

Зав. каф.

Професор

Доктор наук

ХДПУ ім. Сковороди: спеціальність – Українська мова та літ-ра (1995)

 

 

2013

7.

Туріщева Л.В.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія;

Соціальна психологія;

ПВШ

Доцент

Доктор філософії

ХДПУ ім. Сковороди: спеціальність – вчитель біології та хімії (1993); практичний психолог (1995)

 

2015

8.

Ходикіна Ю.Ю.

Загальна психологія;

Вікова та педагогічна психологія;

Соціальна психологія;

«Психологія спілкування»;

Основи психології

Старший викладач

 

_

ХДПУ, 1997 – вчитель біології

(практичний психолог)

Аспірантура – 1998

_

2014

9.

Третяк О.М.

Загальна психологія; Вікова та педагогічна психологія; Соціальна психологія

Викладач

ХНПУ ім. Сковороди: спеціальність –психологія, 2012

Аспірантура - 2014

-

2017

ІІ. Особи, що працюють за сумісництвом:

1

2

3

4

5

6

7

8

10.

Ляшенко А.М.

Психологія спорту

Доцент.

ХДПУ ім. Сковороди: спеціальність – укр. мова та літ-ра (1995)

 

 

2004

 Кафедра психології здійснює психологічну підготовку фахівців за всіма спеціальностями на діючих факультетах ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, крім факультету психології та соціології.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 231

тел. (0572) 68-10-76

Дорожко Ірина Іванівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.