Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.038 – захист дисертації Сілютіної Олени Миколаївни (08.07.2021 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 631 від 07.06.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.038 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Сілютіної Олени Миколаївни, з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

Сілютіна Олена Миколаївна

Регулятивні чинники розвитку тілесного інтелекту особистості

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора психологічних наук, професора Шандрука Сергія Костянтиновича.

Відгук офіційного опонента: кандидата психологічних наук, доцента Луньова Віталія Євгенійовича.

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Фоменко Карина Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Хомуленко Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

2. Крамченкова Віра Олександрівна, доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

1. Шандрук Сергій Костянтинович, доктор психологічних наук, професор, Західноукраїнський національний університет.

2. Луньов Віталій Євгенійович, кандидат психологічних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 07.06.2021 р.

Дата захисту: 08.07.2021 р.

Захист відбувся о 12.00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002, ауд. 216.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.