Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки була створена на базі кафедри правового виховання в 1998 році. В 2004 році кафедра набула статусу випускаючої кафедри і з 2005 року викладачами кафедри здійснюється підготовка фахівців із соціальної педагогіки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”  та “магістр”  за двома спеціалізаціями: “Соціально-правовий захист неповнолітніх”, “Координаційна діяльність дитячих та молодіжних організацій”. У 2010 році відбулося об’єднання кафедри  соціальної педагогіки з кафедрою інноваційних педагогічних технологій.

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна.

Навчально-виховний процес забезпечують 15 фахівців, з яких: 2 доктора педагогічних наук, професори (М.П.Васильєва, М.К.Подберезський); 9 кандидатів наук, доцентів (О.М.Василенко, Н.О.Єсіна, Н.Д.Кабусь, В.В.Костіна, Л.М.Макар, І.А.Романова, В.А.Суржанська, О.Є.Трофимов, М.М.Шуть); 4 викладачі (М.О. Зоріна, Ю.Ю.Польшина, Л.А.Порохня, І.О.Шеплякова).

Викладачами кафедри забезпечується викладання як загальноправових дисциплін, так і дисциплін, передбачених для підготовки соціального педагога. Викладачами кафедри розроблено методичне забезпечення викладання усіх навчальних дисциплін.

Колектив кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки працює над розробкою наукових тем:

  • «Інновації в підготовці майбутнього фахівця до соціально-педагогічної діяльності»,
  • «Формування інноваційної діяльності суб’єктів соціальної сфери»,
  • «Формування професійної правової культури фахівців»,
  • «Технологія загально-правової підготовки студента»,
  • «Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності».

Відповідно до тематики викладачами готуються до друку наукові статті, тези доповідей на всеукраїнські і міжнародні конференції. Професорами й кандидатами наук здійснюється керівництво науковою роботою аспірантів і пошукувачів за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Професорсько-викладацьким складом здійснюється підготовка монографій,  навчальних посібників, наукових публікацій викладачів та студентів:

На кафедрі соціальної педагогіки розроблено концепцію організації наукової роботи студентів, яка безпосередньо пов’язана з їхньою активною волонтерською діяльністю. Студенти беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, всеукраїнській олімпіаді з соціальної педагогіки, круглих столах з актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності, з прав людини в Україні, з захисту прав дітей в Україні, конкурсах соціальних проектів, засіданнях студентського наукового товариства факультету психології та соціології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, «Днях Науки» на факультеті психології та соціології (в рамках Днів Науки в університеті). Студенти старших курсів беруть активну участь у підготовці та проведенні наукового дебюту першокурсників.

Кафедра пишається своїми студентами – лауреатами різноманітних конкурсів та олімпіад:

Наукова робота кафедри тісно пов’язана з безпосередньою участю у практичному розв’язанні соціально-педагогічних і правових проблем, організацією профорієнтаційної роботи й роботою студентів на місцях їх майбутнього працевлаштування: у загальноосвітніх навчально-виховних закладах, позашкільних закладах, соціальних службах, дитячих садках тощо. Налагоджено зв’язки з соціальними службами міста Харкова та Харківської області з метою створення бази для наукової та практичної роботи студентів (Управлінням у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді), Управлінням МВС України на Південній залізниці та іншими партнерами.

Під керівництвом викладачів кафедри здійснюється шефська робота студентів в:

- Харківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія» та в загальноосвітніх навчальних закладах

- Харківському обласному приюті для дітей

- Кафедра має тісні зв’язки з Управлінням департаменту виконання покарань в Харківській області, студенти здійснюють волонтерську роботу у Курязькій виховній колонії імені А.С. Макаренка, організовано проведення практики в закладах пенітенціарної системи

Викладачі кафедри виконують обов’язки кураторів студентських груп факультету психології та соціології. Відповідно до плану виховної роботи університету, плану виховної роботи факультету психології та соціології кураторами проводяться виховні заходи, що реалізуються під час кураторських годин в університеті (бесіди зі студентами-першокурсниками щодо традицій кафедри та факультету, ділові бесіди на різну тематику, конференції, олімпіади, конкурси, круглі столи тощо з актуальних соціально-етичних, політичних, психологічних та інших питань), позанавчальні заходи різних напрямів (походи та поїздки зі студентами, виховна робота зі студентами, що проживають у гуртожитках, волонтерські заходи тощо).

Кафедра має тісні зв’язки з Нідерландським благодійним фондом «Дихання». У межах підписаного меморандуму «Про наміри та взаємопорозуміння» спільно з королівським футбольним союзом Нідерландів реалізовується програма «Світовий тренер». У її межах студенти факультету психології та соціології пройшли спеціальне навчання навичкам гри у футбол на спеціально збудованому нашими партнерами футбольному полі. Тепер отримані знання наші студенти застосовують у безпосередньому спілкуванні з дітьми-сиротами.

Завдяки тісним зв’язкам з Харківським червоним хрестом наші студенти отримують знання та практичні навички, а також міжнародний сертифікат з правом надання першої медичної допомоги.

Кафедра соціальної педагогіки тісно співпрацює з Всеукраїнською благодійною організацією ДЕПОЛЬ Україна, допомагаючи вирішувати різноманітні завдання, пов’язані з соціалізацією дітей та дорослих вулиць.

Завдяки варіативній частині програми підготовки фахівців студенти мають можливість вивчати авторські курси доцентів кафедри: І.А. Романової, М.М. Шуть, В.А. Суржанської.

Наші випускники працюють соціальними педагогами в дошкільних, шкільних, позашкільних дитячих установах, професійно-технічних навчальних закладах, оздоровчих і дозвіллевих центрах, реабілітаційних, виправних закладах, обласних, районних, міських соціальних службах, дитячих будинках, школах-інтернатах, центрах творчості, службах соціальної реабілітації та психологічної допомоги.

Гостинно запрошуємо до співробітництва!

 61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 308-а,

тел. (057) 702-66-15
e-mail: sphnpu@ukr.net

Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

 

ВИКЛАДАЧІ

Методичне забезпечення дисциплін (магістри)

Методичне забезпечення дисциплін (бакалаври)

НОВИНИ

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.