Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки забезпечує професійну підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» за освітньою програмою «Соціальна педагогіка».

Місія кафедри полягає у розвитку професійно-компетентного фахівця соціальної галузі, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній і соціально-педагогічній діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, пов’язаних із  реалізацією соціальної та виховної політики держави через здійснення соціально-виховної, просвітницької, рекламно-інформаційної, корекційно-реабілітаційної діяльності, соціально-правового захисту та соціальної допомоги різним категоріям населення з метою їх сталого розвитку.

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна. Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки станом на 2020-2021 н.р. включає 8 фахівців, з них: доктор педагогічних наук, професор М.П.Васильєва, 3 докторів педагогічних наук, професорів кафедри (І.А.Романова, Н.Д.Кабусь, В.В.Костіна), 4 кандидатів педагогічних наук, доцентів (О.М.Василенко, Н.О.Єсіна, Л.М.Макар, І.О.Шеплякова), що дозволяє кафедрі ефективно забезпечувати інтелектуальним потенціалом всі напрями навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. Навчально-методичне забезпечення роботи кафедри допомагає здійснювати старший лаборант М.О. Штанько.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює у складі оргкомітетів всеукраїнських та регіональних наукових конференцій з соціально-педагогічної тематики (2008-2020 рр). У 2017–2019 рр. професорсько-викладацький склад кафедри входив до складу оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки, що проводилась  на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Колектив кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки працює над розробкою наукової теми  «Інновації в підготовці майбутнього фахівця до соціально-педагогічної діяльності».

Кафедра забезпечує викладання понад шістидесяти дисциплін фундаментальної та професійно-практичної підготовки майбутнього фахівця соціально-педагогічної галузі. Викладачами кафедри розроблено методичне забезпечення усіх навчальних дисциплін. Опис навчальних дисциплін надається в інформаційно-методичному пакеті кафедри.

Освітньо-професійна програма рівня вищої освіти «Бакалавр»

Освітньо-професійна програма рівня вищої освіти «Магістр»

Гостинно запрошуємо до співробітництва!


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.