Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки була створена на базі кафедри правового виховання в 1998 році. У 2010 році відбулося об’єднання кафедри  соціальної педагогіки з кафедрою інноваційних педагогічних технологій.

З 2004 року кафедра є випускаючою кафедрою з підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна педагогіка», а з 2014 року - 231 «Соціальна робота» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями за освітньою програмою «Соціальна педагогіка».

Відповідно до виконаних функцій та специфіки підготовки студентів за відповідною освітньою програмою була змінена назва кафедри на кафедру соціальної роботи і соціальної педагогіки (наказ № 127 від 02.09.2019 року по ХНПУ імені Г.С.Сковороди).

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Васильєва Марина Петрівна.

Навчально-виховний процес забезпечують 10 фахівців, з яких: 5 докторів педагогічних наук, професорів (М.П.Васильєва, М.К.Подберезський, І.А.Романова, Н.Д. Кабусь, В.В.Костіна); 5 кандидатів наук, доцентів (О.М.Василенко, Н.О.Єсіна, Л.М.Макар, В.А.Суржанська, І.О.Шеплякова).

Викладачами кафедри забезпечується викладання дисциплін фундаментальної та професійно-практичної підготовки майбутнього фахівця соціально-педагогічної галузі. Викладачами кафедри розроблено методичне забезпечення викладання усіх навчальних дисциплін.

Колектив кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки працює над розробкою наукових тем:

 • «Інновації в підготовці майбутнього фахівця до соціально-педагогічної діяльності»,
 • «Формування інноваційної діяльності суб’єктів соціальної сфери»,
 • «Технології соціальної-педагогічної роботи з різними категоріями населення»;
 • «Сталий розвиток суб’єктів соціальної галузі»;
 • «Профілактика дезадаптації дітей та молоді»;
 • «Формування професійної правової культури фахівців».

Відповідно до тематики викладачами готуються до друку наукові статті, тези доповідей на всеукраїнські і міжнародні конференції. Професорами та доцентами здійснюється керівництво науковою роботою аспірантів, магістрантів, пошукувачів.

Професорсько-викладацький склад кафедри працює у складі оргкомітетів всеукраїнських та регіональних наукових конференцій з соціально-педагогічної тематики (2008-2019 рр). У 2017–2019 рр. – професорсько-викладацький склад кафедри входив до складу оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки, що проводилась  на базі ХНПУ імені Г.С.Сковороди.

Викладачі кафедри систематично беруть участь у тренінгах та науково-методичних семінарах з метою  підвищення науково-методичного рівня для підвищення якості підготовки майбутніх соціальних працівників, зокрема беруть участь у:

 • Всеукраїнському тренінгу «Організація діяльності груп самодопомоги» (БФ «Карітас» (Австрія);
 • Міжнародному семінарі «Розвиток компетенцій осіб, що працюють з уразливими людьми»  (Україна-Італія): модуль 1 «Формування команди в роботі з уразливими людьми», тренер директор соціально-реабілітаційного центру Сильвіо Катарина, модуль 2 «Бути дорослим: батьки та фахівці перед викликом вразливості» (тренер Франко Нембріні – педагог, учений, засновник та директор соціально-реабілітаційної школи «La Traccia» у м. Бергамо, Італія);
 • круглому столі «Права дитини в альтернативних формах догляду: від моніторингу до захисту», що організовував громадська спілка «Українська мережа за права дитини» за участю уповноваженого Верховної Ради України за права людини, Міністерством соціальної політики, представником Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
 • тренінгу «Розвиток компетенцій осіб, що працюють з уразливими людьми»;
 • тренінгу «Активні громадяни» (з проектного менеджменту з метою позитивних соціальних змін);
 • тренінгу «Моніторинг порушень та захист прав підлітків групи ризику».

Професорсько-викладацьким складом здійснюється підготовка монографій,  навчальних посібників, наукових публікацій викладачів та студентів:

На кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки розроблено концепцію організації наукової роботи студентів, яка безпосередньо пов’язана з їхньою активною волонтерською діяльністю. Студенти беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, всеукраїнській олімпіаді з соціальної педагогіки, круглих столах з актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності, з прав людини в Україні, з захисту прав дітей в Україні, конкурсах соціальних проектів, засіданнях студентського наукового товариства факультету психології та соціології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, «Днях Науки» на факультеті психології та соціології (в рамках Днів Науки в університеті). Студенти старших курсів беруть активну участь у підготовці та проведенні наукового дебюту першокурсників.

Кафедра пишається своїми студентами – лауреатами різноманітних конкурсів та олімпіад:

Наукова робота кафедри тісно пов’язана з безпосередньою участю у практичному розв’язанні соціально-педагогічних і правових проблем, організацією профорієнтаційної роботи й роботою студентів на місцях їх майбутнього працевлаштування: у загальноосвітніх навчально-виховних закладах, позашкільних закладах, соціальних службах, дитячих садках тощо. Налагоджено зв’язки з соціальними службами міста Харкова та Харківської області з метою створення бази для наукової та практичної роботи студентів (Управлінням у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді), Управлінням МВС України на Південній залізниці та іншими партнерами.

Під керівництвом викладачів кафедри здійснюється шефська робота студентів в:

- Харківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія» та в загальноосвітніх навчальних закладах

- Харківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей

- Кафедра має тісні зв’язки з Управлінням департаменту виконання покарань в Харківській області, студенти здійснюють волонтерську роботу у Курязькій виховній колонії імені А.С. Макаренка, організовано проведення практики в закладах пенітенціарної системи

Викладачі кафедри виконують обов’язки кураторів студентських груп факультету психології та соціології. Відповідно до плану виховної роботи університету, плану виховної роботи факультету психології та соціології кураторами проводяться виховні заходи, що реалізуються під час кураторських годин в університеті (бесіди зі студентами-першокурсниками щодо традицій кафедри та факультету, ділові бесіди на різну тематику, конференції, олімпіади, конкурси, круглі столи тощо з актуальних соціально-етичних, політичних, психологічних та інших питань), позанавчальні заходи різних напрямів (походи та поїздки зі студентами, виховна робота зі студентами, що проживають у гуртожитках, волонтерські заходи тощо).

Кафедра має тісні зв’язки з Нідерландським благодійним фондом «Дихання». У межах підписаного меморандуму «Про наміри та взаємопорозуміння» спільно з королівським футбольним союзом Нідерландів реалізовується програма «Світовий тренер». У її межах студенти факультету психології та соціології пройшли спеціальне навчання навичкам гри у футбол на спеціально збудованому нашими партнерами футбольному полі. Тепер отримані знання наші студенти застосовують у безпосередньому спілкуванні з дітьми-сиротами.

Завдяки тісним зв’язкам з Харківським червоним хрестом наші студенти отримують знання та практичні навички, а також міжнародний сертифікат з правом надання першої медичної допомоги.

Кафедра соціальної педагогіки тісно співпрацює з Всеукраїнською благодійною організацією ДЕПОЛЬ Україна, допомагаючи вирішувати різноманітні завдання, пов’язані з соціалізацією дітей та дорослих вулиць.

Завдяки варіативній частині програми підготовки фахівців студенти мають можливість вивчати авторські курси доцентів кафедри: І.А. Романової,  В.А. Суржанської.

 

Наші випускники працюють соціальними педагогами в закладах дошкільної, позашкільної, загальної та спеціалізованої середньої освіти, школах-інтернатах, районних і міських відділах освіти, центрах творчості, центрах соціально-психологічної реабілітації, оздоровчих і дозвіллевих центрах, реабілітаційних та виправних закладах; викладачами в закладах професійно-технічної та вищої освіти; фахівцями з соціальної роботи в обласних, районних, міських соціальних службах, Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту та Департаменті соціальної політики, благодійних фондах і громадських організаціях, службах соціальної реабілітації та психологічної допомоги, пенсійних фондах, службах зайнятості, службі пробації.

Гостинно запрошуємо до співробітництва!


61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 308-а,
тел. (057) 702-66-15
e-mail: sphnpu@ukr.net

Васильєва Марина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.