Відділ наукової, інноваційної і міжнародної діяльності

Відділ наукової та інноваційної діяльності  створено з метою організації, розвитку і координації наукової діяльності в університеті; впровадження її результатів в освітній процес.

Відділ наукової та інноваційної діяльності забезпечує роботу в ХНПУ за  такими напрямами: планування й удосконалення наукової та інноваційної діяльності; організаційне забезпечення підвищення рівня наукових досліджень; організація і координація проведення на базі університету наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо; сприяння участі представників університету на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях та інших наукових заходах; популяризація досягнень науковців університету; організація планування та здійснення контролю щодо проведення конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад із навчальних дисциплін та спеціальностей; координація діяльності науково-дослідних лабораторій, наукових шкіл; проведення міжкафедральних наукових семінарів, публічних презентацій наукових досягнень здобувачів; здійснення інформаційної підтримки наукової діяльності ХНПУ; сприяння інтеграції університету в міжнародну науково-освітню спільноту.

ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ І МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2023-24 Н.Р.

Стратегічні цілі на 2022-23 н.р. (наукова та міжнародна діяльність)


Аспірантура і докторантура Рада молодих учених
Видавнича діяльність Ради університету
Наукова бібліотека Наукова рада
Центр інноваційної і проєктної діяльності

Служба вченого секретаря

Проректор з наукової,

інноваційної і міжнародної діяльності

Бережна Світлана Вікторівна

Адреса: м. Харків,

вул. Алчевських, 29, к. 208,

тел +38(057)717-10-36,

e-mail: 

prorector_berezhna@hnpu.edu.ua

Начальник відділу 
Ярмак Тетяна Леонідівна

Провідний інспектор 
Топчій Даніїл Сергійович

 

Харків, вул. Алчевських, 29, к. 118, 

+38(057) 700-35-06

e-mail: nauka@hnpu.edu.ua

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.