Група сприяння академічній доброчесності

Завдання Групи сприяння академічній доброчесності:

  • координація дотримання академічної доброчесності;
  • розробка і вдосконалення нормативної та інформаційної бази Університету з питань сприяння академічній доброчесності, механізмів запобігання, виявлення та процедуру розгляду випадків порушення академічної доброчесності в Університеті;
  • популяризація дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та працівників;
  • залучення здобувачів та їх об’єднань, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності в Університеті.

План роботи у сфері забезпечення академічної доброчесності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди на 2022-2023 н.р.

План роботи у сфері забезпечення академічної доброчесності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди на 2021-2022 н.р.

Склад групи сприяння академічній доброчесності:

Голова Групи сприяння академічній доброчесності

Гоц-Яковлєва Ольга Василівна

Гаранти освітньо-наукових програм:

Директор наукової бібліотеки

Коробкіна Олена Геннадіївна

Завідуючий відділом аспірантури та докторантури

Разуменко Ірина Василівна

Голова СНТ

Матей Юлія Федорівна

Представник РМУ

Башкір Ольга Іванівна

Голова ССМУ

Махмудов Даніел Шабанович

 

Що таке академічна доброчесність?

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Чинний в Україні з 28 вересня 2017 року Закон «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ (Стаття 42) і Закон «Про вищу освіту» в редакції від 28 вересня 2017 року, окремо визначають зміст поняття доброчесності в академічній площині.

Що таке кодекс честі?

Кодекс честі є стандартом поведінки студентів та співробітників університету в академічному середовищі.

Кодекс передбачає зобов'язання кожного студента та співробітника університету виявляти повагу до всіх людей, незалежно від статі, раси, релігії, фізичного чи сімейного стану, будь-якої іншої приналежності.

Академічний кодекс честі – набір етичних правил, що окреслює базові позиції етично прийнятної поведінки в певній академічній спільноті.

Які заходи проводяться в університеті щодо поширення принципів академічної доброчесності для здобувачів та викладачів за ОНП ?

1. Вебінар «Відкрита наука: європейський досвід та українські реалії» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (26 березня 2021 р., кафедра освітології та інноваційної педагогіки)

2. Вебінар «Академічна доброчесність: теорія та практика» за сприяння в.о. ректора Бойчука Ю. Д. за участю Артема Артюхова та Алі Тахмазова. (02 листопада 2020 р.)

3. Проведення конкурсу есе серед здобувачів 3-го освітньо-наукового рівня вищої освіти «Моя академічна доброчесність» (червень 2020 р.)

4. Проведення конкурсу есе серед здобувачів вищої освіти університету «Моя академічна доброчесність» (квітень 2021 р.)

5. Видання збірки есе здобувачів 3-го освітньо-наукового рівня вищої освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, представлених на конкурс «Моя академічна доброчесність» (жовтень 2020р.)

6. Заняття з основ інформаційної культури, академічної доброчесності для здобувачів всіх рівнів вищої освіти університету протягом 2017-2021 рр. (Наукова бібліотека університету).

7. Проведення тренінгів «Академічна доброчесність як  основа успіху», «Електронні ресурси бібліотеки», «Бібліотека як інформаційно-пошукова система» для здобувачів всіх рівнів вищої освіти університету протягом 2017-2021 рр. (Наукова бібліотека університету).

8. Доповідь з презентацією «Чинні вимоги до оформлення бібліографічних посилань у наукових виданнях» під час проведення Осінньої школи Сковородинівської Академії молодих учених (17 жовтня 2018 р., директор Наукової бібліотеки)

9. Доповідь з презентацією:  «Академічна доброчесність як основа успіху: Чесність починається з тебе…» під час проведення Другої Осінньої школи Сковородинівської Академії молодих учених (23 жовтня 2019 р., директор Наукової бібліотеки)

10. Доповідь з презентацією:  «Оформлення списку використаних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»  та міжнародним бібліографічним стандартом APA» під час проведення Другої Осінньої школи Сковородинівської Академії молодих учених (23 жовтня 2019 р., завідувачка науково-методичним відділом бібліотеки)

11. Відеолекції Наукової бібліотеки, розміщені в репозитарії університету:

12. Презентації Наукової бібліотеки, розміщені в репозитарії університету:

13. Методичні рекомендації «Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016» (Наукова бібліотека університету, 2020)

14. Загальноуніверситетський онлайн семінар на тему "Академічна доброчесність в університеті і вся правда про НЛО", 14 вересня 2021 р.

Спікери заходу:

  • голова Групи сприяння академічній доброчесності Денис Новіков,
  • директор Наукової бібліотеки Олена Коробкіна,
  • голова Ради молодих учених Ольга Башкір.

Забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Відповідно до рекомендацій для ЗВО щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затвердженими Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин складається з п’яти складників:

Нормативна база:

Інформаційна база:

  • сайт університету,
  • інформаційні та методичні матеріали, присвячені інформаційній грамотності та попередженню плагіату, матеріали, присвячені популяризації принципів академічної доброчесності

http://hnpu.edu.ua/uk/akademichna-dobrochesnist-reputaciya

http://hnpu.edu.ua/uk/division/akademichna-dobrochesnist

Структурні підрозділи та уповноважені комісії:

Інструменти впровадження:

Презентації Наукової бібліотеки, розміщені в епозитарії університету:

Інструменти контролю:

Голова Групи сприяння академічній доброчесності

Гоц-Яковлєва Ольга Василівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.