Центр інклюзивної освіти

БЕЗБАР’ЄРНА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Навчально-методичний інклюзивний  центр ХНПУ щиро вітає здобувачів вищої освіти зі святом 1 вересня – Днем знань!
Нехай 2021-2022 навчальний рік буде творчим, плідним, повним на пошук нових професійних знань!
Залишайтеся здоровими та бережіть себе!

Про діяльність центру

 

Суспільство та держава зобов’язані дати можливість кожній людині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. Водночас, наше  сьогодення - це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визнання розмаїття й унікальності кожної людини. Зазначене свідчить про необхідність в сучасних умовах реалізації інклюзивної моделі навчання здобуття вищої освіти людьми з обмеженими можливостями в Україні, враховуючи, що використання їхнього інтелектуального ресурсу сприятиме підвищенню рівня розвитку економіки України. Звичайно, що мають бути визначені організаційні засади забезпечення особам з особливими освітніми потребами рівного доступу до якісної вищої освіти шляхом організації інтегрованого навчання та створення для них спеціального освітнього середовища.

Основними завданнями щодо організації системи інтегрованого навчання студентів з особливими освітніми потребами відповідно є:

  • забезпечення права вільного вибору вищого навчального закладу та форми навчання для здобуття якісної вищої освіти;
  • створення спеціальних освітньо-реабілітаційних умов та системи комплексного супроводу (корекційно-реабілітаційного, психолого-андрагогічного, соціального, соціально-середовищного, соціально-культурного, медичного, валеологічного, спортивно-фізкультурного, правового, організаційного, архітектурно-середовищного, матеріально-технічного тощо);
  • поєднання освітньо-виховного процесу з індивідуальними корекційно-реабілітаційними заходами; збереження і зміцнення духовно-морального, фізичного, психічного та соціального здоров’я; підвищення якості освітньо-виховного процесу та сприяння ефективному здобуттю професії;
  • організація взаємодії навчального закладу з місцевими органами виконавчої влади, державними та недержавними установами (громадськими організаціями, фондами тощо), які працюють у сфері медико-соціального реабілітування, освіти та працевлаштування осіб з інвалідністю.

У 2017 році в нашому університеті на базі кафедри спеціальної, інклюзивної і здоровʼязбережувальної освіти створено загальноуніверситетський навчально-методичний інклюзивний центр (керівник центру – Олена Семенівна Казачінер, д.пед.н., доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології).

Мета центру - створення системи комплексного супроводу навчання та навчально-реабілітаційних умов, які спрямовані на забезпечення цілісного розвитку, творчої самореалізації студентів з особливими освітніми потребами.

Фахівці центру (корекційні та соціальні педагоги, валеологи, психологи, медики) мають для особливого студента на засадах диференційованого підходу розробити індивідуальну навчально-реабілітаційну програму відповідно до нозології (на основі підбору оптимальних форм, методів і засобів навчання та індивідуальних корекційно-реабілітаційних заходів), забезпечити комплексний супровід для такого студента, його поетапну адаптацію до навчального процесу в університеті.

До завдань Інклюзивного центру будуть входити також консультації для працівників деканатів, завідувачів кафедр, кураторів, викладачів з питань кваліфікованого планування, організації та моніторингу навчально-реабілітаційної роботи зі студентами з особливими освітніми потребами.


 

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська 2, к. 222-Б

тел. (0572)68-42-34 (кафедра здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології)

e-mail: 

inklyuziya@hnpu.edu.ua

Керівник

Олена Семенівна Казачінер

д.пед.н., доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.