Навчально-методичний інклюзивний центр

БЕЗБАР’ЄРНА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

 

Суспільство та держава зобов’язані дати можливість кожній людині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. Водночас, наше  сьогодення - це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визнання розмаїття й унікальності кожної людини. Зазначене свідчить про необхідність в сучасних умовах реалізації інклюзивної моделі навчання здобуття вищої освіти людьми з обмеженими можливостями в Україні, враховуючи, що використання їхнього інтелектуального ресурсу сприятиме підвищенню рівня розвитку економіки України. Звичайно, що мають бути визначені організаційні засади забезпечення особам з особливими освітніми потребами рівного доступу до якісної вищої освіти шляхом організації інтегрованого навчання та створення для них спеціального освітнього середовища.

Основними завданнями щодо організації системи інтегрованого навчання студентів з особливими освітніми потребами відповідно є:

  • забезпечення права вільного вибору вищого навчального закладу та форми навчання для здобуття якісної вищої освіти;
  • створення спеціальних освітньо-реабілітаційних умов та системи комплексного супроводу (корекційно-реабілітаційного, психолого-андрагогічного, соціального, соціально-середовищного, соціально-культурного, медичного, валеологічного, спортивно-фізкультурного, правового, організаційного, архітектурно-середовищного, матеріально-технічного тощо);
  • поєднання освітньо-виховного процесу з індивідуальними корекційно-реабілітаційними заходами; збереження і зміцнення духовно-морального, фізичного, психічного та соціального здоров’я; підвищення якості освітньо-виховного процесу та сприяння ефективному здобуттю професії;
  • організація взаємодії навчального закладу з місцевими органами виконавчої влади, державними та недержавними установами (громадськими організаціями, фондами тощо), які працюють у сфері медико-соціального реабілітування, освіти та працевлаштування осіб з інвалідністю.

У 2017 році в нашому університеті на базі кафедри спеціальної, інклюзивної і здоровʼязбережувальної освіти створено загальноуніверситетський навчально-методичний інклюзивний центр (керівник центру – Олена Семенівна Казачінер, д.пед.н., доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології).

Мета центру - створення системи комплексного супроводу навчання та навчально-реабілітаційних умов, які спрямовані на забезпечення цілісного розвитку, творчої самореалізації студентів з особливими освітніми потребами.

Фахівці центру (корекційні та соціальні педагоги, валеологи, психологи, медики) мають для особливого студента на засадах диференційованого підходу розробити індивідуальну навчально-реабілітаційну програму відповідно до нозології (на основі підбору оптимальних форм, методів і засобів навчання та індивідуальних корекційно-реабілітаційних заходів), забезпечити комплексний супровід для такого студента, його поетапну адаптацію до навчального процесу в університеті.

До завдань Інклюзивного центру будуть входити також консультації для працівників деканатів, завідувачів кафедр, кураторів, викладачів з питань кваліфікованого планування, організації та моніторингу навчально-реабілітаційної роботи зі студентами з особливими освітніми потребами.


 

61168, м. Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера) 2,
к. 222-Б
тел. +38
0963017035

e-mail: 

elena.kazachiner@hnpu.edu.ua

Олена Семенівна Казачінер

д.пед.н., доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.