Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.мед.н., проф. Я.Р. Синельникова

Вітальне слово завідувача кафедри

Ми раді вітати Вас на сторінці кафедри анатомії і фізіології людини імені Я.Р. Синельникова природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України.

     Кафедра анатомії і фізіології людини є одним із провідних та динамічно  розвинутих науково-педагогічних осередків Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Нещодавно вона відзначила свій 85-річний ювілей. У різні роки її очолювали люди, які внесли свій вагомий внесок у розвиток біологічної науки – першим завідувачем був проф. Є.С. Катков, професори Я.Р. Синельников, під керівництвом якого підготовлено перевидання "Атласу анатомії людини", О.М. Микитюк, доценти В.Ф. Слюсарев, В.В. Алексєєв, В.Г. Без’язичний та інші. За своє багаторічне існування на кафедрі склався згуртований, дружній колектив однодумців; творчо активних, високопрофесійних фахівців-біологів, медиків і педагогів, що дозволяє ефективно і плідно виконувати навчальну, виховну та наукову діяльність, впроваджувати сучасні наукові досягнення в навчальний процес, бути в передових рядах на факультеті та в університеті в цілому.

   Викладачі кафедри читають більше 20 різних лекційних курсів практично в усіх структурних підрозділах університету. Особливістю підготовки наших випускників є єднання фундаментальної підготовки і глибоке вивчення сучасних галузей біології і медицини: фізіолого-біохімічних механізмів роботи і корекції різних функціональних систем організму, особливостей анатомічного складу різних органів і систем і взаємозв’язок з їх функціями; впливу факторів зовнішнього середовища на організм людини у віковому аспекті. Щорічно кафедра разом з факультетом організовує і проводить Тиждень науки, до якого залучаються провідні науковці науково-дослідних інститутів та ВНЗ Харкова. Результати проведених конференцій представлені у фаховому збірнику наукових праць університету «Біологія та валеологія»  (біологічні науки). Цілий ряд студентів, що навчаються на кафедрі, стають переможцями і призерами олімпіад, конкурсів масштабу міста і області. На кафедрі ведеться велика наукова діяльність. За результатами наукової роботи серед кафедр природничо-математичного профілю ХНПУ імені Г.С. Сковороди у різні роки кафедра займала перше місце. На кафедрі працює науковий гурток, який об’єднує студентів, які прагнуть оволодіти навичками наукової обробки матеріалу.

   Крім підготовки фахівців, на кафедрі ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації, на кафедрі працює аспірантура і докторантура за спеціальністю 03.00.13 — фізіологію людини і тварин, яка нещодавно пройшла чергове ліцензування. До нас можна прийти абітурієнтом і пройшовши навчання в університеті, аспірантурі, докторантурі отримати звання професора. В умовах триваючої модернізації та оптимізації вищої професійної освіти перед колективом кафедри актуальними завданнями стають підвищення рівня наукових досліджень, що мають конкурентоспроможні та інноваційні перспективи. Відповідно до затвердженої наукової теми «Вплив факторів зовнішнього середовища на організм людини у віковому аспекті» (номер державної реєстрації 0112U002665) в даний час на кафедрі пріоритетними науковими напрямами є: дослідження морфо-функціональних механізмів адаптації органів і систем тіла людини до дії ендогенних та екзогенних факторів середовища, у тому числі фізичних навантажень різної інтенсивності та тривалості; визначення ролі систем гуморальної та нервової регуляції в процесах пристосування організмів до навколишнього середовища; дослідження медико-біологічних аспектів патогенного впливу на організм людини факторів зовнішнього середовища; вивчення фізіолого-біохімічних, імунологічних основ адаптації тварин в умовах стресорного впливу і патологічних станів та ін.

    На кафедрі анатомії і фізіології людини забезпечується гарна якість підготовки фахівців. Випускники кафедри — затребувані фахівці з широким кругозором, який забезпечує якісна теоретична, практична, гуманітарна підготовка з високим культурним рівнем, що досягається планомірної виховної роботою. Наші випускники — еліта ХНПУ та Харківщини. Висока якість підготовки фахівців досягається за рахунок стабільного складу професорсько-викладацького складу. Всі викладачі кафедри мають профільну базову освіту, володіють широким спектром знань і постійно займаються підвищенням кваліфікації, самоосвітою і самовдосконаленням. Кафедра зберігає спадкоємність поколінь, береже традиції, відкрита для молодого талановитого покоління. Велика увага на кафедрі приділяється підготовці підручників, навчальних посібників, методичного забезпечення. Навчання студентів фундаментальним і профессинально-орієнтованих дисциплін ведеться в великій мірі за підручниками, підготовленим викладачами кафедри.

    Якщо Ви бажаєте стати успішним і професійним дослідником в галузях фізіології і анатомії людини та готові докласти до цього максимум зусиль – приходьте на кафедру на нашу кафедру! Обравши кафедру анатомії і фізіології людини ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ви зробите вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання, адже якісна класична освіта — запорука успішного майбутнього.  

Ласкаво просимо !

Завідувач кафедри,
доктор сільськогосподарських наук,
професор, член-кореспондент
Національной академіїаграрних наук України
Іонов Ігор Анатолійович

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к. 101 - 118
(станція метро «Наукова»)
тел.
(057) 702-15-30
E-mail: kaf-anatomy-physiology@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Іонов Ігор Анатолійович,

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національной академії аграрних наук України

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.