Кафедра анатомії і фізіології людини імені професора Я.Р. Синельникова

Ми раді вітати Вас на сторінці кафедри анатомії і фізіології людини імені Я.Р. Синельникова факультету природничої, спеціальної і здоровʼязбережувальної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди МОН України.

Кафедра анатомії і фізіології людини є одним із провідних та динамічно  розвинутих науково-педагогічних осередків Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

На кафедрі анатомії і фізіології людини забезпечується гарна якість підготовки фахівців. Висока якість підготовки фахівців досягається за рахунок прфесійного складу професорсько-викладацького складу. Всі викладачі кафедри мають профільну базову освіту, володіють широким спектром знань і постійно займаються підвищенням кваліфікації, самоосвітою і самовдосконаленням. Кафедра зберігає спадкоємність поколінь, береже традиції, відкрита для молодого талановитого покоління. Велика увага на кафедрі приділяється підготовці підручників, навчальних посібників, методичного забезпечення. Навчання студентів фундаментальним і професійно-орієнтованих дисциплін ведеться за підручниками, розробленими викладачами кафедри.

В умовах триваючої модернізації та оптимізації вищої професійної освіти перед колективом кафедри актуальними завданнями стають підвищення рівня наукових досліджень, що мають конкурентоспроможні та інноваційні перспективи. На кафедрі ведеться підготовка кадрів вищої кваліфікації, працює аспірантура і докторантура.

Якщо Ви бажаєте стати успішним і професійним, вчителем і дослідником в галузях анатомії і фізіології людини - наші викладачі готові докласти до цього максимум зусиль!!!

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к. 101 - 118
(станція метро «Наукова»)
тел.
(057) 702-15-30
E-mail: kaf-anatomy-physiology@hnpu.edu.ua

Завідуюча кафедри 
Комісова Тетяна Євгенівна 
кандидат біологічних наук, професор
тел. +30506692577

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.