Кафедра політології, соціології і культурології

Головним завданням кафедри політології, соціології і культурології є підготовка фахівців зі спеціальностей 052 «Політологія» та 054 «Соціологія», які здатні успішно працювати як викладачем соціально-політичних або соціально-гуманітарних дисциплін у закладах вищої та середньої освіти, так і бути компетентним аналітиком щодо перебігу соціокультурних і політичних процесів, функціонування інституцій державної влади та соціальних структур різних рівнів, представником або керівником у різних органах місцевого самоуправління, політичних партіях, громадських організаціях сучасного суспільства, зокрема, українського.

Кафедра активно співпрацює: з Міністерством освіти і науки України; з Соціологічною асоціацією України; Харківською асоціацією політологів; громадською спілкою «Харківський університетський консорціум»; кафедрою соціології та політології Національного технічного університету «ХПІ»; лабораторією соціально-політичних досліджень при Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба; з соціологічним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кафедрою соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», кафедрою політології та соціології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедрою міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка».

На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри політології, соціології і культурології включає 13 осіб, які працюють на постійній основі, з них: 4 доктори наук; 8 кандидатів наук.

Колектив кафедри забезпечує викладання соціально-політичних дисциплін на чотирьох спеціальностях факультету психології і соціології – 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 231 «Соціальна робота» (денної та заочної форм навчання) та на інших спеціальностях університету.

Кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 052 Політологія і 054 Соціологія.

Сфери діяльності після завершення навчання:

  • соціальні служби та органи соціального захисту;
  • управління персоналом;
  • консультування політичних партій, депутатів селищних, міських та обласних рад, народних депутатів Верховної Ради України;
  • медіа, комунікації, PR-технології;
  • соціально-політична діагностика;
  • партійне будівництво;
  • організація та супровід виборчих кампаній;
  • організація та проведення соціологічних та політичних досліджень.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.