Кафедра політології, соціології і культурології

Кафедра політології та соціології була створена у 1991 році.

Кафедру очолює кандидат соціологічних наук, доцент Шепеленко Ірина Павлівна.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 17 фахівців, з яких: 5 докторів наук (І.Д. Денисенко, О.В. Коломієць, Г.М. Куц, І.О. Радіонова, О.М. Роговський); 10 кандидатів наук (О.О. Безрук, Н.Г. Білоцерківська, Ю.А. Данько, Ю.С. Дібікова, Ю.І. Калюжна, В.Л. Пасісниченко, І.М. Пасісниченко, І.І. Пелішенко, О.О. Стрельнікова, І.П. Шепеленко); 2 викладача (С.А. Бабухіна, В.В. Носенко).

Діяльність кафедри:

Кафедра політології, соціології і культурології готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» соціології (4 роки), «магістр» соціології (1,5 роки), «магістр» політології (1,5 роки).

Професорсько-викладацьким складом кафедри політології, соціології і культурології викладається понад 70 навчальних дисциплін та спецкурсів.

Професорсько-викладацький склад кафедри, докторанти та аспіранти працюють над науково-дослідною темою «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних контекстах» (яка була затверджена в УкрІНТЕІ, державний реєстраційний номер 0112U002003 від 16.01.2012).

На кафедрі працюють докторантура та аспірантура зі спеціальності 052 – «Політологія».

На базі кафедри політології, соціології і культурології ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 2014 року працюєСпеціалізована вчена рада К 64.053.09 зі спеціальності 23.00.02 – «Політичні інститути та політичні процеси».

Кафедрою на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 2010 року щорічно (за участю колег із Білорусії, Канади, Німеччини та Польщі) проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних контекстах».

Викладачі кафедри активно беруть участь у профільних науково-практичних конференціях та друкують свої наукові доробки у збірках наукових праць, профільних журналах.

На базі кафедри видається фаховий збірник наукових праць «Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки», який передбачає публікацію робіт із відповідної тематики, у тому числі матеріалів кандидатських і докторських дисертацій (збірник включено у перелік наукових фахових видань України з політичних наук наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.).

Вимоги до друку статей у науковому виданні «Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: Інформаційний лист

61166, м. Харків,пров. Фанінський, 3-В, к. 213,
тел.(057)701-04-64
e-mail: polisoc214@gmail.com

Шепеленко Ірина Павлівна, кандидат соціологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.