Кафедра політології, соціології і культурології

Кафедра політології та соціології була створена у 1991 році. У 2011 році відбулося об’єднання кафедри політології та соціології з кафедрою культурології.

Кафедру очолює кандидат політичних наук, доцент Безрук Олександр Олександрович.

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 16 фахівців, з яких: 4 доктора наук (І.Д. Денисенко, Г.М. Куц, І.О. Радіонова, О.М. Роговський); 11 кандидатів наук (О.О. Безрук, Н.Г. Білоцерківська, Ю.А. Данько, Ю.С. Дібікова, Ю.І. Калюжна, В.Л. Пасісниченко, І.М. Пасісниченко, І.І. Пелішенко, О.О. Стрельнікова, Т.П. Савельєва, І.П. Шепеленко); 1 старший викладач (С.А. Бабухіна).

Діяльність кафедри:

Кафедра політології, соціології і культурології готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» соціології (4 роки), «бакалавр» політології (4 роки), «магістр» соціології (1 рік 4 місяці), «магістр» політології (1 рік 4 місяці).

Професорсько-викладацьким складом кафедри політології, соціології і культурології викладається понад 70 навчальних дисциплін та спецкурсів.

Професорсько-викладацький склад кафедри, докторанти та аспіранти працюють над науково-дослідною темою «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних і соціально-політичних контекстах» (яка була затверджена в УкрІНТЕІ, державний реєстраційний номер 0119U101645 від 02.05.2019).

На кафедрі працює аспірантура та докторантура зі спеціальності 052 –«Політологія».

Кафедрою на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди з 2010 року щорічно (за участю колег із Білорусії, Грузії, Канади, Німеччини та Польщі) проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та соціально-політичних контекстах».

Викладачі кафедри активно беруть участь у профільних науково-практичних конференціях та друкують свої наукові доробки у збірках наукових праць, профільних журналах.

На базі кафедри видається фаховий збірник наукових праць «Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки», який передбачає публікацію робіт із відповідної тематики, у тому числі матеріалів кандидатських і докторських дисертацій (збірник включено у перелік наукових фахових видань України з політичних наук наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.).

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE. Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef.

Сторінка збірника «Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки»

Вимоги до друку статей у науковому виданні «Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки» Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: Інформаційний лист  

61166, м. Харків,пров. Фанінський, 3-В, к. 213,
тел.(057)701-04-64
e-mail: polisoc214@gmail.com

Безрук Олександр Олександрович
кандидат політичних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.