Кафедра психології

Вітаємо на сторінці кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди!

Кафедра психології – це структурний підрозділ факультету соціальних і поведінкових наук.

Мета діяльності кафедри психології – забезпечення ефективної підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі психології.

Стратегічні напрямки діяльності кафедри:

  • забезпечення освітньо-професійних потреб здобувачів вищої освіти;
  • реалізація студентоцентрованого освітнього процесу із залученням інноваційних технологій, методів і методик, що забезпечують ефективне навчання і формування фахових та особистісних компетентностей здобувачів вищої освіти;
  • розробка наукових психологічних підходів до вирішення пріоритетних викликів сьогодення, впровадження результатів науково-дослідної діяльності в практику психологічних служб.

Стратегія розвитку кафедри психології на 2019-2025 рр.

Кафедрою забезпечується підготовка здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальностями 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія та 231 Соціальна робота.

Кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Сьогодні роботу кафедри забезпечують 6 докторів наук, 9 кандидатів наук та один викладач.

Наші випускники працюють у інших закладах вищої освіти, практичними психологами шкіл, інтернатів, дитячих садків, методистами відділів освіти, психологами інклюзивних ресурсних центрів…

Серед наших випускників 1 доктор наук, понад 30 кандидатів наук, 1 директор школи, 3 психологи військових частин та підрозділів!

Однак сфери застосування психологічних знань розмаїті. Це – реклама, бізнес, політика, маркетинг, менеджмент, засоби масової інформації, мистецтво, спорт, силові структури, заклади освіти, спеціалізовані клініки, викладацька робота тощо. Основні види діяльності психолога на практиці – психологічне оцінювання, психологічне консультування, психологічна освіта, корекційна і розвивальна робота, психотерапія.

Навчання і робота на кафедрі психології цікаві та різноманітні.
Ми маємо наснагу і готові поділитися нею з Вами.
 
Очолювач колективу кафедри,
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри Тамара Хомуленко

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 60, к. 5-А

тел. (057) 702-66-15

Наш сайт:
доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.