Спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.059 – захист дисертації Тань Сяо (07.02.2022 р.)

Відповідно до наказу МОН України № 1384 від 16.012.2021 року створено спеціалізовану вчену раду ДФ 64.053.59 з правом прийняття до розгляду і проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Тань Сяо, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Тань Сяо

Формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в КНР засобами китайської народної опери

Анотація

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Овчаренко Наталії Анатоліївни

Відгук офіційного опонента: доктора педагогічних наук, професора Ульянової Вікторії Станіславівни

Склад разової вченої ради:

Голова ради:

Гриньова Валентина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

  1. Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
  2. Корчагіна Ганна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:

  1. Овчаренко Наталія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет;
  2. Ульянова Вікторія Станіславівна, доктор педагогічних наук, доцент, Харківська  гуманітарно-педагогічна академія.

 

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27

Дисертацію прийнято до розгляду: 30.11.2021 р.

Дата захисту: 07.02.2021 р.

Захист відбувся о 14:00 годині в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за адресою: вул. Валентинівська, 2, м. Харків, 61002, ауд. 307-В.

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.