Інститут інформатизації освіти

Інститут інформатизації освіти Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди був створений 29 жовтня 2010 року, згідно наказу Ректора університету за №170, для вдосконалення структури управління університету, поліпшення якості освітньої і наукової діяльності, ефективного використання кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців.

Першим директором інституту інформатизації освіти, що очолює його і сьогодні, був призначений доктор педагогічних наук, професор Прокопенко Андрій Іванович.

До складу Інституту інформатизації освіти входять наступні підрозділи:

Серед основних напрямків діяльності інституту виділяються такі:

  • інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний процес новітніх освітніх та інформаційних технологій
  • створеннія наскрізної системи підготовки з використанням інформаційних технологій і програмування фахівцями з різних напрямків підготовки університету.
  • реалізація Державних стандартів освіти, розробка навчальних робочих програм у відповідності до потреб навчального процесу.
  • реалізація проектів, що пов`язані з компьютерізацією, інформатизацією та впровадженням дистанційного навчання.

Серед завдань, які адміністрація  ставить перед колективом Інституту інформатизації освіти чинне місце займають співробітництво з освітніми закладами України та закордонних країн, з метою забеспеченнія змісту підготовки фахівців, та координація роботи з підготовки навчальних видань, посібників, підручників та літературі в галузі ІТ і програмування.

Інститут інформатизації освіти в межах своєї діяльності здійснює повний цикл навчально-наукової, господарської та виховної роботи, організує стажування викладачів, науковців, аспірантів, координує наукові дослідження, здійснює редакційно-видавничу діяльність та бере участь в державних, міжнародних програмах, конкурсах, а також ініціює проведення конференцій, семінарів і сімпозіумів.

Інститут інформатизації освіти, як підрозділ, що відповідає за впровадження в навчально-педагогічний процес новітніх розробок в галузі ІТ та новітніх педагогічних технологій входить в лави найбільш прогресивних та динамічно розвиваючихся підрозділів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Директор інституту - доктор педагогічних наук, професор, Прокопенко Андрій Іванович.

У 1995 році закінчив Харківський авіаційний інститут імені М.Є. Жуковського. Протягом 1996-1999 років навчався в аспірантурі   Харківського державного педагогічного у університету імені Г.С.Сковороди.

 З 1995 року працює в Харківському педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди,  на посаді викладача сектору інформатики. У 1997 році був призначений завідувачем відділу автоматизованих систем управління. У 2003 році затверджений на посаді начальника центру інформаційних технологій. У 2005 році очолив кафедру інформаційних технологій. У 1999 році захистив дисертацію «Інформаційна технологія лексичної кваліметрії дидактичних засобів (на прикладі підручників з англійської мови)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У цьому ж році отримав учене звання доцента. Учене звання професора присвоєно в 2003 році.

Основний напрямок наукових досліджень – управління в системі освіти. Підготував чотирьох кандидатів педагогічних наук. Опублікував близько 60 наукових робіт, зокрема: «Кількісні методи оцінки підручників англійської мови», «Економіко-екологічне моделювання» (у співавторстві), «Комп’ютерознавство: українсько-російсько-англійський навчальний тлумачний словник» (у співавторстві), «Оцінка лексичної складності текстів підручників англійської мови». Має три деклараційні патенти на винаходи: «Спосіб засвоєння інформації», «Спосіб оцінки дидактичної якості джерела інформації», «Спосіб засвоєння мовної інформації».

  У 2004 році був нагороджений знаком «Відмінник освіти України». У цьому ж році було присвоєно козацьке військове звання полковник Українського козацтва.  У 2012 році захистив докторську дисертацію на тему «Перспективи управління процесом навчання студентів педагогічного університету в умовах інформатизації освіти» та здобув науковий ступень доктора педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика управління освітою.


Інформаційне забезпечення університету

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к.203,

тел.(057) 700-00-63;

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к.304,

тел.(0572) 68-43-30

Директор:
Прокопенко Андрій Іванович,
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.