Інститут інформатизації освіти

Інститут інформатизації освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди був створений 29 жовтня 2010 року, згідно наказу Ректора університету за №170, для вдосконалення структури управління університету, поліпшення якості освітньої і наукової діяльності, ефективного використання кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців.

Першим директором інституту інформатизації освіти, що очолює його і сьогодні, було призначено доктора педагогічних наук, професора Прокопенка Андрія Івановича.

До складу Інституту інформатизації освіти входять наступні підрозділи:

Серед основних напрямків діяльності інституту виділяються такі:

  • інтенсифікація процесу навчання, впровадження в навчальний процес новітніх освітніх та інформаційних технологій;
  • створеннія наскрізної системи підготовки з використанням інформаційних технологій і програмування фахівцями з різних напрямків підготовки університету;
  • реалізація Державних стандартів освіти, розробка навчальних робочих програм у відповідності до потреб навчального процесу;
  • реалізація проектів, що пов`язані з компьютерізацією, інформатизацією та впровадженням дистанційного навчання.

Серед завдань, які адміністрація  ставить перед колективом Інституту інформатизації освіти чинне місце займають співробітництво з освітніми закладами України та закордонних країн, з метою забеспеченнія змісту підготовки фахівців, та координація роботи з підготовки навчальних видань, посібників, підручників та літературі в галузі ІТ і програмування.

Інститут інформатизації освіти в межах своєї діяльності здійснює повний цикл навчально-наукової, господарської та виховної роботи, організує стажування викладачів, науковців, аспірантів, координує наукові дослідження, здійснює редакційно-видавничу діяльність та бере участь в державних, міжнародних програмах, конкурсах, а також ініціює проведення конференцій, семінарів і сімпозіумів.

Інститут інформатизації освіти, як підрозділ, що відповідає за впровадження в навчально-педагогічний процес новітніх розробок в галузі ІТ та новітніх педагогічних технологій входить в лави найбільш прогресивних та динамічно розвиваючихся підрозділів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.


Інформаційне забезпечення університету

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к.203,

тел.(057) 700-00-63;

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к.304,

тел.(0572) 68-43-30

e-mail: iio@hnpu.edu.ua

Директор:
Прокопенко Андрій Іванович,
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.