Кафедра Історії України

Мета кафедри дати здобувачам системне уявлення про історію України, сприяти підготовці фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – навчальній, науковій, виховній, культурно-масовій та адміністративній.

Стратегічні завдання роботи кафедри:

  • викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на всіх без винятку факультетах університету;
  • підвищення якості професійної підготовки та розширення світогляду майбутніх фахівців;
  • ознайомлення здобувачів із новітніми підходами й досягненнями української історичної науки;
  • організація науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти та засвоєння ними принципів, методів, інструментарію наукової та дослідницької роботи.

До складу кафедри входять 7 викладачів: 2 доктори наук, 5 кандидатів наук. Науково-педагогічні працівники кафедри історії України викладають навчальні дисципліни відповідно до своєї спеціальності та кваліфікації. Кадровий склад кафедри залишається стабільним, забезпечує збереження традицій, поєднує досвід і готовність до змін, впровадження інновацій відповідно до сучасних вимог освітньої та наукової діяльності. Колектив кафедри успішно працює над науково-дослідною темою «Історія України: проблеми суспільного, політичного, культурного, економічного розвитку». При кафедрі діє аспірантура.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.