Кафедра Історії України

Запрошуємо до участі у конференціях:

Українське державотворення: історичний аспект

Голокост в Україні: академічний, комеморіальний та освітній аспект


Мета кафедри – дати студентам системне уявлення про історію України, сприяти підготовці фахівців високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками і здатні застосовувати їх у професійній діяльності – навчальній, науковій, виховній, культурно-масовій та адміністративній.

Стратегічні завдання роботи кафедри:

  • викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на всіх без винятку факультетах університету;
  • підвищення якості професійної підготовки та розширення кругозору майбутніх фахівців;
  • ознайомлення студентів з новітніми підходами й досягненнями української історичної науки;
  • організація науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти та засвоєння ними принципів, методів, інструментарію наукової та дослідницької роботи.

До складу кафедри входять 8 викладачів: 2 доктори наук, 6 кандидатів наук. Науково-педагогічні працівники кафедри історії України викладають навчальні дисципліни відповідно до своєї спеціальності та кваліфікації. Кадровий склад кафедри залишається стабільним, забезпечує збереження традицій, поєднує досвід і готовність до змін, впровадження інновацій відповідно до сучасних вимог освітньої та наукової діяльності. Колектив кафедри успішно працює над науково-дослідною темою «Історія України: проблеми суспільного, політичного, культурного, економічного розвитку». При кафедрі діє аспірантура.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.