Фізико-математичний факультет

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

На фізико-математичному факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями:

  • 014.09 Середня освіта (Інформатика)
  • 014.04 Середня освіта (Математика)
  • 014.08 Середня освіта (Фізика)

За вибором студентів реалізуються викладання блоків дисциплін, зокрема: вивчення англійської мови; поглиблення знань з фізики, математики, інформатики, педагогіки.

До складу фізико-математичного факультету входять кафедри:

Ці кафедри здійснюють підготовку

  • бакалаврів – учителів математики, інформатики, фізики;
  • магістрів – учителів загальноосвітніх навчальних закладів і викладачів вищих навчальних закладів за спеціальностями «Фізика», «Математика», «Інформатика»;
  • кандидатів наук – науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 – науки про освіту;
  • докторів наук – науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 – науки про освіту.

        

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

На кафедрі працюють: 9 докторів педагогічних наук, 7 кандидатів педагогічних наук, 1 старший викладач.

Провідним напрямом роботи є провадження освітньої діяльності членами кафедри, яка охоплює студентів усіх факультетів університету та здійснюється через читання таких навчальних курсів, як: «Основи педагогічної майстерності», «Педагогіка» (для бакалаврів), «Педагогіка вищої школи» і  «Педагогічний менеджмент» (для магістрів);  «Педагогіка вищої школи», «Культура педагогічних досліджень», «Основи освітньої інноватики», «Методологія педагогічного дослідження», «Гуманізація управління в системі освіти», «Теоретичні основи дидактичних досліджень», «Теорія і методика виховання», «Моніторинг результативності виховання», «Статистичні методи в педагогічних дослідженнях»  (для здобувачів ступеня «доктор філософії»).

Кафедра Фізики

На кафедрі працюють: 1 доктор наук, професор; 5 кандидати наук, доценти.

Кафедра фізики - одна з найстаріших кафедр Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Кафедра фізики підтримує й примножує наукові традиції, підтримує зв'язки із провідними науковими установами, де працюють її випускники: Національним науковим центром ХФТІ, Інститутом радіофізики та електроніки НАН України, Фізико-технічним інститутом низьких температур НАН України.

У лабораторіях кафедри впроваджуються комп’ютерні технології автоматизації фізичного експерименту.

На кафедрі проводяться безкоштовні курси з підготовки до ЗНО з фізики.

Кафедра Математики

На кафедрі працюють: 15 викладачів кафедри мають учений ступінь, серед них член-кореспондент НАН України, професор, доктор наук; 3 доктори наук, професори.

Вступники на різні спеціальності вищих навчальних закладів повинні мати сертифікат з математики: економічні спеціальності; інженерні спеціальності; комп’ютерні науки; телекомунікація; метрологія; екологія; правознавство; соціологія; міжнародна інформація; початкова освіта; дошкільна освіта тощо.

Вимоги за професіограмами до спеціалістів: математичні здібності; здатність зіставляти та аналізувати множину розрізнених фактів; наочно-образне мислення; аналітичне мислення; логічне мислення; просторова уява.

Саме вчитель математики забезпечує майбутніх спеціалістів необхідними знаннями та вміннями.

Кафедра Інформатики

На кафедрі працюють: 4 доктори наук, професори; 5 кандидати наук, доценти.

Колектив кафедри приділяє увагу розкриттю потенціалу кожного студента. Кафедра активно розвиває міжнародні зв'язки й залучає до співпраці студентів. На кафедрі створено філії Міжнародного Інституту GeoGebra і кафедри ЮНЕСКО, організовано англомовний клуб «Science around us”. Щороку проводяться конкурси програмних розробок студентів, конференції, тижні інформатики, тренінги тощо. Кращі студенти продовжують навчання на кафедрі в аспірантурі.

Вихованці кафедри є авторами наукових публікацій, переможцями Всеукраїнських олімпіад з інформатики і конкурсів наукових робіт, учасниками конференцій Всеукраїнського й Міжнародного рівня, що проходять в нашій країні та за кордоном. Випускники кафедри працюють у закладах освіти, у багатьох фірмах та організаціях, де потрібні ІТ-фахівці.


Вул. Валентинівська, 2, к. 201Б, 
м. Харків, 61168, Україна.
Телефон (0572)67-53-58
E-mail: fizmat_hnpu@ukr.net

Декан:

Колгатін Олександр Геннадійович, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.