Кафедра інформатики

  Кафедра забезпечує підготовку майбутніх учителів за спеціальністю:

  014 Середня освіта (Інформатика)

  за освітньо-професійною програмою «Інформатика в закладах освіти»

  на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти

  Інформація про навчальну та наукову діяльність кафедри інформатики

  Кафедральна тема:

  Реалізація інновацій в освіті в умовах відкритого інформаційно-комунікаційного простору (реєстраційний номер – O111U006443).
  Керівник теми – канд. фіз.-мат. наук, проф. каф. інформатики Л.І.Білоусова.

  Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

  Протягом 2019  року  студенти спеціальності 014. Середня освіта (інформатика) брали участь :

  • у першому (університетському) етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт "Професійна освіта" (поділили перші три місця: Ракуса Ю., Асєєва І., Афанасенко К., Овчарова А., Гребешкова А., наук. керівник проф. Гризун Л.Е.);
  • у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Професійна освіта" (І місце – Ракуса Ю., 18.04.2019 р., наук. керівник проф. Гризун Л.Е.);
  • у першому (університетському) етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (поділили перші два місця: Ракуса Ю., Колеснік М., наук. керівник проф. Гризун Л.Е. та Пікалова В.В.);
  • у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (ІІ місце – Колеснік М., 4.04.2019 р., наук. керівник проф. Гризун Л.Е.));
  • у конкурсі авторських програмних розробок взяли участь 10 студентів від кафедри (Черенкова А., Ковальова В., Захаров В., Волок М., Денисова Г., Захарчук Я., Овчарова Н., Дзюбенко Ю., Шигимага В., Хурда Д.);
  • із 69 доповідями у 4 конференціях різного рівня;
  • у науково-дослідній діяльності з публікацією результатів досліджень загальною кількістю 59 статей;
  • в проекті "Хореографічна візуалізація алгоритмів пошуку", який серед 10 інших проектів-переможців пройшов Всеукраїнський відбір до участі у Європейському турі "Science on Stage" (наук. керівники проф. Гризун Л.Е., ст. викл. Пікалова В.В.);
  • у засіданнях науково-практичного дискусійного англомовного клубу "Наука навкруги нас" (керівники проф. Гризун Л.Е., Пікалова В.В.);
  • у роботі гуртків з програмування: "Розв’язання олімпіадних завдань з програмування" та "Розв’язання олімпіадних завдань з офісного програмування"  (керівники – проф. Гризун Л.Е., проф. Колгатін О.Г.);
  • у науково-практичних заходах у межах щорічного "Тижня інформатики" який в цьому році провели сумісно з кафедрами фізики та математики тому дали назву "Тиждень інтеграції наук". 

  Також для студентів і викладачів університету відкрили проведення циклу лекцій і семінарів з запрошенням відомих науковців, працюючих за межами університету.

  Ласкаво просимо на офіційний сайт кафедри інформатики!

  https://kafinfo.org.ua/

  Вул. Валентинівська, 2, к. 215-Б, 
  м. Харків, 61168, Україна.
  Телефон (0572)68-38-20

  Олефіренко Надія Василівна,

  доктор педагогічних наук, професор

  Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.