Наукова діяльність кафедри східних мов

Головна Cпівробітники Освітня діяльність Наукова діяльність Історія кафедри Новини

Тема комплексної науково-дослідної діяльності кафедри: «Дослідження проблеми філології та методики викладання східних мов. Східна педагогіка». Номер державної реєстрації 0120U101595 (дійсна до грудня 2023 р.)

Напрямки наукової діяльності: актуальні проблеми східних мов, історія вивчення східних мов, ієрогліфіка, теоретична та практична граматика східних мов, фразеологічні особливості, сходознавство, сучасні методики навчання східних мов..

Науково-педагогічні співробітники кафедри беруть активну участь у роботі університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових семінарів та конференцій, що проходять у Харкові, Києві, Львові, Одесі, Китаї, Туреччині, Польщі тощо.

Викладачі кафедри у контексті наукової кафедральної теми залучають до науково-дослідної роботи студентів, результатом чого стали щорічні численні публікації студентських наукових статей та тез.

Відповідно до науково-дослідної тематики кафедри східних мов  за останні роки були проведені:

І Міжнародна науково-методична конференція «Сходознавство. Актуальність та перспективи»

Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 20 березня 2020 р.), відповідальні за проведення: ‒ к.ф.н., доц. Руда Н.В., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М.
Науковий рівень:
конференції щорічно об’єднують 100-120 науковців, які працюють у галузях сходознавчих студій різних країн світу (України, КНР, Японії, Турецької Республіки, Королівства Марокко, Республіки Ірак, Сирійської Арабської Республіки, Держави Ізраїль, США), представників посольств і консульств держав Сходу. Учасниками конференцій традиційно є викладачі, аспіранти і студенти історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Науковий результат і його новизна:
вказані науково-практичні конференції є одними з перших і небагатьох в Україні, що спрямовані на обмін досвідом та узагальнення здобутків вивчення сходознавчих дисциплін у закладах вищої освіти України та країнах Сходу.
Значимість і практичне застосування:
активізація наукових досліджень із проблем сходознавства (лінгвістика, перекладознавство, літературознавство, історія, політологія, соціологія, економіка, культура, філософія, методика викладання сходознавчих дисциплін).

20152020 рр. були проведені:

 • І Міжнародна науково-методична конференція «Сходознавство. Актуальність та перспективи» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 20 березня 2020 р.), відповідальні за проведення: ‒ к.ф.н., доц. Руда Н.В., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 29-30 березня 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 28 березня 2019 р.), відповідальні за проведення: ‒ к.ф.н., доц. Руда Н.В., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М., від  кафедри східних мов і міжкультурної комунікації факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна ‒ к.ф.н., доц. Віротченко С.А.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди,  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 6-7 квітня 2017 р.), відповідальні за проведення: ‒ д.п.н., проф. Калашник Л.С., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М., від  кафедри східних мов і міжкультурної комунікації факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна ‒ к.ф.н., доц. Віротченко С.А.;
 • ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції сходознавства» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 24–25 квітня 2015 р.), ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції сходознавства» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 22–23 квітня 2016 р.), відповідальні за проведення: ‒ к.ф.н., доц. Бикова І.А., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М.

До основних наукових та науково методичних праць викладачів кафедри належать:

 • «Тематичний словник-довідник-мінімум для студентів, що вивчають китайську мову як другу іноземну». Кудінова М.М.Харків, 2013. – 204 с.
 • «Система соціального піклування про дітей-сиріт у КНР». Монографія / Л.С.Калашник. – Харків, 2014. – 282 с.
 • Универсальный русско-турецкий разговорник. Логвиненко І.А. Москва: Эксмо, 2013. – 224 с. – (Современный разговорник).
 • Большое путешествие: Разговорник на английском, болгарском и турецком Логвиненко І.А. (у співавторстві з Карпенко О.П., Лютвієвою Я.П.). – М.: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Мультилингва).
 • Китайский язык. Часть 1. Учебник для детей среднего школьного возраста, изучающих китайский язык. Підручник. Руда Н. В. (у співавторстві з Биковою І. А., Жуковою К.Є., Скляровою В.О.). Х., 2013. – 110 с.
 • Китайский язык. Часть 2. Учебник для детей среднего школьного возраста, изучающих китайский язык. Підручник. Руда Н. В. (у співавторстві з Биковою І. А., Жуковою К.Є., Скляровою В.О.). Х., 2014. – 115 с.
 • Посібник. «Перші зустрічі з Китаєм». Навчальний посібник з країнознавства Китаю для самостійної та індивідуальної роботи студентів, що вивчають китайську мову.Бикова І.А. (у співавторстві з Артюх О.І., Кудіновою М.М., Митрофановою М.М., Рудою Н.В., Сміт В.В.). Харків, 2013. – 59 с.
 • «Читаємо китайською». Навчальний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів, що вивчають китайську мову. Посібник. Бикова І.А. (у співавторстві з Жуковою К.Є., Кривоносом М., Лю Юйін, Рудою Н.В., Чен Хун)Харків: ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 2013.- 180 с.
 • «Грамматология китайской письменности». Посібник. Жукова К.Є. М.: Восточная книга, 2014. – 144 с.
 • «Культурное наследие провинции Хэбэй». Уч. пособие для студентов, изучающих китайский язык.Бикова І.А. (у співавторстві з Лю Юйін, Чжан Чжуюнь, Чжао Цзіньгуан, Ши Хунцунь, Чжан Сяньжун). Харьков, 2016. – 162 с.
 • «Основи китайської ієрогліфіки». Навчальний посібник для студентів, які вивчають китайську мову. Жукова К.Є. (у співавторстві з Артюх О.І.). Видання 2-е, перероблене та доповнене. Харків: ХНПУ, 2016. – 168 с.
 • Скразловська І.А. (у співавторстві з Ю.Г. Романенко) Aleksandr N. Garkavets Urumca Sözlük (О.М. Гаркавець «Словник урумської мови») перекладTürk Dil Kurumu Yayınları. – Ankara, 2018. (Видання Турецького лінгвістичного товариства. – Анкара, 2018. – 650 с.
 • «Практична фонетика сучасної китайської мови». Посібник. Руда Н.В., Жукова Н.В., Науменко С.С. Сєкіна Н.Д., Кім О.В., Ван Сяоцянь. Харків: ХНПУ, 2020. – 100 с.
 • «Лінгвокраїнознавство Китаю». Посібник. Руда Н.В. Харків: ХНПУ, 2020. – 50 с.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.