Наукова діяльність кафедри східних мов

Головна Співробітники Освітня діяльність Наукова діяльність Історія кафедри Новини

Тема комплексної науково-дослідної діяльності кафедри: «Дослідження проблеми філології та методики викладання східних мов. Східна педагогіка». Номер державної реєстрації 0120U101595 (чинна до грудня 2023 р.)

Напрямки наукової діяльності: актуальні проблеми східних мов, історія вивчення східних мов, ієрогліфіка, теоретична та практична граматика східних мов, фразеологічні особливості, сходознавство, сучасні методики навчання східних мов.

Науково-педагогічні співробітники кафедри беруть активну участь у роботі університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових семінарів та конференцій, що проходять у Харкові, Києві, Львові, Одесі, Китаї, Туреччині, Польщі тощо.

Викладачі кафедри у контексті наукової кафедральної теми залучають до науково-дослідної роботи студентів, результатом чого стали щорічні численні публікації студентських наукових статей та тез.

Відповідно до теми науково-дослідної роботи кафедри, починаючи з 2020 року,  проводиться щорічна Міжнародна науково-методична конференція «Сходознавство. Актуальність та перспективи». Відповідальні за проведення: 

 • к.ф.н., доц. Руда Н.В., 
 • від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М.

Науковий рівень: конференції щорічно об’єднують до 200 науковців, які працюють у галузях сходознавчих студій різних країн світу (України, КНР, Японії, Турецької Республіки, Королівства Марокко, Республіки Ірак, Сирійської Арабської Республіки, Держави Ізраїль, США), представників посольств і консульств держав Сходу. Учасниками конференцій традиційно є викладачі, аспіранти і студенти факультету іноземної філології та історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Науковий результат і його новизна: вказані науково-практичні конференції є одними з перших і небагатьох в Україні, що спрямовані на обмін досвідом та узагальнення здобутків вивчення сходознавчих дисциплін у закладах вищої освіти України та країнах Сходу.

Значимість і практичне застосування: активізація наукових досліджень із проблем сходознавства (лінгвістика, перекладознавство, літературознавство, історія, політологія, соціологія, економіка, культура, філософія, методика викладання сходознавчих дисциплін).

З 2015 р. було проведено:

 • І Міжнародна науково-методична конференція «Сходознавство. Актуальність та перспективи» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 20 березня 2020 р.), відповідальні за проведення: ‒ к.ф.н., доц. Руда Н.В., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 29-30 березня 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 28 березня 2019 р.), відповідальні за проведення: ‒ к.ф.н., доц. Руда Н.В., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М., від  кафедри східних мов і міжкультурної комунікації факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна ‒ к.ф.н., доц. Віротченко С.А.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання сходознавства в Україні» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди,  ХНУ імені В.Н. Каразіна, 6-7 квітня 2017 р.), відповідальні за проведення: ‒ д.п.н., проф. Калашник Л.С., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М., від  кафедри східних мов і міжкультурної комунікації факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна ‒ к.ф.н., доц. Віротченко С.А.;
 • ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції сходознавства» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 24–25 квітня 2015 р.), ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції сходознавства» (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 22–23 квітня 2016 р.), відповідальні за проведення: ‒ к.ф.н., доц. Бикова І.А., від кафедри всесвітньої історії історичного факультету ‒ к.і.н., доц. Ямпольська Л.М.

До основних наукових та науково-методичних праць викладачів кафедри належать:

 • «Тематичний словник-довідник-мінімум для студентів, що вивчають китайську мову як другу іноземну». Кудінова М.М.Харків, 2013. – 204 с.
 • «Система соціального піклування про дітей-сиріт у КНР». Монографія / Л.С.Калашник. – Харків, 2014. – 282 с.
 • Китайська мова. Частина 1. Підручник для дітей середнього шкільного віку, які вивчають китайську мову. Руда Н. В. (у співавторстві з Биковою І. А., Жуковою К.Є., Скляровою В.О.). Х., 2013. – 110 с.
 • Китайська мова. Частина 2. Підручник для дітей середнього шкільного віку, які вивчають китайську мову. Руда Н. В. (у співавторстві з Биковою І. А., Жуковою К.Є., Скляровою В.О.). Х., 2014. – 115 с.
 • «Перші зустрічі з Китаєм». Навчальний посібник з країнознавства Китаю для самостійної та індивідуальної роботи студентів, що вивчають китайську мову.Бикова І.А. (у співавторстві з Артюх О.І., Кудіновою М.М., Митрофановою М.М., Рудою Н.В., Сміт В.В.). Харків, 2013. – 59 с.
 • «Читаємо китайською». Навчальний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів, що вивчають китайську мову. Посібник. Бикова І.А. (у співавторстві з Жуковою К.Є., Кривоносом М., Лю Юйін, Рудою Н.В., Чен Хун), Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2013.- 180 с.
 • «Основи китайської ієрогліфіки». Навчальний посібник для студентів, які вивчають китайську мову. Жукова К.Є. (у співавторстві з Артюх О.І.). Видання 2-е, перероблене та доповнене. Харків: ХНПУ, 2016. 168 с.
 • Скразловська І.А. (у співавторстві з Ю.Г. Романенко) Aleksandr N. Garkavets Urumca Sözlük (О.М. Гаркавець «Словник урумської мови») перекладTürk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 2018. (Видання Турецького лінгвістичного товариства.  Анкара, 2018, 650 с.
 • «Практична фонетика сучасної китайської мови». Посібник. Руда Н.В., Жукова Н.В., Науменко С.С., Сєкіна Н.Д., Кім О.В., Ван Сяоцянь. Харків: ХНПУ, 2020,  100 с.
 • «Лінгвокраїнознавство Китаю». Посібник. Руда Н.В. Харків: ХНПУ, 2020, 50 с. 
 • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні східної мови як другої іноземної (рівень вищої освіти – бакалавр). Харків.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021, 20 с. 
 • Методичні рекомендації щодо організації домашньої роботи при вивченні китайської мови : (рівень вищ. освіти – бакалавр) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. С. Калашник, К. Є. Жукова та ін.].  Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022, 28 с.
 • «Поезія за чашкою турецької кави»: збірка поезій сучасних турецьких авторів (українською мовою) / Укладач: І. Скразловська. Харків: Харківський педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Х. :Мачулін, 2023, 52 с.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.