Кафедра східних мов

Кафедру східних мов засновано у 1996 р. за наказом ректора І.Ф.Прокопенко.

З 2015 року кафедру очолює Калашник Любов Сергіївнапрофесор, доктор педагогічних наук (китайська мова).

На кафедрі працює 17 викладачів: 16 штатних, 1 сумісник. З них: 1 професор, доктор педагогічних наук (Калашник Л.С.); 2 кандидати філологічних наук, доценти (К.Є. Жукова – китайська мова, І.А.Бикова – російська для іноземних викладачів (за сумісництвом)), 1 кандидат педагогічних наук, доцент (О.Ю. Озерська – японська мова) та 12 викладачів.

На сьогодні кафедра забезпечує підготовку фахівців з таких спеціалізацій:

Усі викладачі кафедри пройшли стажування в країнах мов, які вони викладають. Щорічно для викладання східних мов на кафедру запрошуються викладачі-носії мов з Китаю, Туреччини, Японії. Активно діють програми мовного стажування для студентів та програми студентських обмінів з університетами-партнерами країн Сходу.

Головним напрямком наукової діяльності кафедри є дослідження проблем філології східних мов та методики викладання східних мов як іноземних. Колективом кафедри підготовлені і опубліковані посібники з країнознавства Китаю, Туреччини, Японії, підручник «Китайська мова» для учнів середньої школи, словники-довідники. Широко практикується проведення майстер-класів з японської і китайської каліграфії, вікторин зі сходознавства, відкритих лекцій, зустрічей з бізнесменами та викладачами університетів країн Сходу за рекомендацією Посольств відповідних країн.

У складі кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди також діють центри Східних культур:

Діяльність Центрів включає в себе профорієнтаційний, фахово-спрямовуючий, культурологічний, загальноосвітній тощо аспекти роботи, які викладені як в загально університетських положеннях про роботу культурних Центрів ХНПУ імені Г.С.Сковороди, так і в статутах самих Центрів.


 

61168, м.Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера),2, кор. В, к. 509,

тел. (0572) 68-61-74

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.