Кафедра східних мов

Мета діяльності кафедри східних мов – забезпечення ефективної та безперервної підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі філологічної освіти, навчально-методичний та педагогічний супровід їхнього особистісного та професійного зростання.

Завдання кафедри:

  • забезпечення освітньо-професійних потреб здобувачів вищої освіти;
  • запровадження в освітній процес інноваційних технологій, методів, що забезпечують ефективне навчання та фахове зростання здобувачів вищої освіти;
  • впровадження результатів науково-дослідної діяльності в освітню практику, активізація творчого пошуку фахівців у руслі сучасних тенденцій глобалізації та з урахуванням пріоритету загальнолюдських і національних цінностей;
  • інформаційно-консультаційна та науково-експертна діяльність в системі підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів у галузі філологічної освіти.

Кафедру східних мов було створено у 1996 році. На кафедрі вивчають п’ять східних мов: китайську, японську, турецьку, перську, іврит як дисципліна вільного вибору у бакалавратурі та магістратурі. З 2019 р. китайська мова вивчається як основна за освітньою програмою 035 «Філологія. Китайська мова та література» для рівня бакалавр, а з 2023 р. була впроваджена освітня програма 035 «Філологія. Китайська мова та література» для магістерського рівня.

Тісні зв’язки з посольствами східних країн, із закладами вищої освіти Китаю, Японії, Туреччини, Іраном та Ізраїлем, регулярні стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри гарантують якісний та сучасний підхід до навчання східних мов.

Кафедра надає додаткові платні послуги, створивши курси з вивчення східних мов. Усі слухачі отримують сертифікати державного зразка. Володіння двома (та більше) іноземними мовами робить наших випускників конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці не лише в Україні, а й за її межами.

Кафедра східних мов активно займається виховною та профорієнтаційною діяльністю. Учні багатьох закладів середньої освіти завжди запрошуються для участі та відвідування різноманітних заходів, концертів, майстер-класів зі східних мов.

У складі кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди також діють центри Східних культур.

У складі кафедри східних мов Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди також діють центри Східних культур:


61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, корп. В, к. 509

тел. (0572) 68-61-74

e-mail: shidna_kafedra@hnpu.edu.ua

Руда Наталія Вікторівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.