Актуальні події кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Профорієнтаційне повідомлення:

ЕКОНОМІСТ У НОВУ ЕПОХУ або ЯК ЗОРІЄНТУВАТИСЯ У ПРОФЕСІЇ?

В умовах динамічної цифрової трансформації економіки багато професій стають більш технологічними, у той же час змінюється їх роль і популярність. Щодо професії економіста, то, на нашу думку, завжди буде потрібен фахівець, який правильно розставить пріоритети і визначить цілі для максимізації результату. Розуміння суті майбутньої професії студентами-економістами та молоддю в цілому, яка обирає майбутній професійний шлях, дозволить їм краще адаптуватися в мінливому світі, бути задоволеним своїм вибором,ставши фахівцем з економічної ефективності цифрової епохи. Тож як буде затребуваний економіст і як сформувати творчу особистість економіста, за ресурс якого будуть боротися конкуренти-роботодавці?

На основі матеріалів, зібраних у результаті порівняльного дослідження якості профорієнтації шкіл Харківської області, звітних документів просвітницько-виховних заходів здобувачів першого року навчання спеціальності «Економіка» юридичного факультету університету, анкетування на форумах молодих економістів-випускників, проведено наукове узагальнення тенденцій потреби у професії економіста на ринку праці, щоб оцінити привабливість фаху і рівень задоволеності. Дослідження проводилося з використанням системного підходу та економіко-статистичних методів.

Порівняльне профорієнтаційне дослідження дозволило уточнити ступінь важливості основних характеристик професії економіста, які потрібно враховувати при профорієнтаційній роботі в школах, при підготовці студентів з тим, щоб випускник університету відповідав вимогам сучасного і майбутнього ринку, впевнено дивився у завтрашній день і відчував, що його плідна економічна діяльність невіддільна від творчої самореалізації. Дослідження дозволило, хоча і з суттєвими поправками, оцінити привабливість професії економіста у найближчому майбутньому.

У цифрову епоху професія економіста буде найбільш затребуваною. Але це буде інший, новий рівень. Створювати добре «ім'я» експерта-економіста треба вже зараз. Творчі здібності та вміння ефективно використовувати знання з активним використанням високих технологій уже зараз користуються попитом у роботодавців. Спостерігається виражений зсув трудових навичок, необхідних молодим людям, щоб залишитися у професії. Зараз складно уявити, які трудові навички треба вдосконалювати. Немає бажання витрачати час, гроші на знання, які стануть марні в майбутньому. Немає необхідності приділяти надмірну увагу до обсягу знань, які не знадобляться в майбутній професійній діяльності. Завдання – сформувати базові і спеціальні професійні компетенції.

Вища економічна освіта має свою специфіку, а підготовка економістів є однією із найважливіших передумов забезпечення розвитку економіки. Оволодіння економічною спеціальністю в ХНПУ імені Г.С. Сковороди передбачає пізнання закономірностей економічних відносин та набуття навичок активного учасника й управлінця в таких відносинах. Це забезпечується шляхом викладання таких наукових дисциплін, як мікро- і макроекономіка, міжнародна економіка,менеджмент, фінанси й оподаткування, статистика, інформаційні технології, економіко-математичне моделювання, бухгалтерський облік, поведінкова економіка, економіка освіти, інтелектуальний бізнес та інших.

Університет здійснює підготовку економістів під конкретний ринок з набором здібностей і характеристик, що відповідає сучасним потребам. Але щоб залишитися у професії, вже недостатньо диплому про вищу освіту, молоді економісти повинні постійно змінюватися, розвиватися, здобувати нові спеціальні знання та навички. Кар'єрне зростання передбачає новий досвід, знання, необхідні для конкретної посади, наприклад фінансового аналітика - знання, що включають методи фінансово-економічного аналізу і статистики, а також фінансовий менеджмент.

Як особистість економіст характеризується прогресивним мисленням, він повинен бути організованим і мати схильність до скрупульозної роботи, що вимагає концентрації уваги і посидючості. Необхідно розвивати здібності у студентів до самостійної роботи, в якій важлива світоглядна складова, що забезпечує загальний розвиток особистості і, як наслідок, його ринкову вартість. Таким чином, випускник набуває здатності мислити творчо, оцінювати інноваційні проекти, робити економічні прогнози, здійснювати фінансове планування, застосовувати світовий досвід у вітчизняних господарствах.

Таким чином, аналіз сутності професійної економічної діяльності в сучасному і майбутньому суспільстві допомагає сформулювати основні риси економіста, який відноситься до своєї професії не тільки як до джерела добробуту, а й як до покликання. Задоволеність економічної професією це оціночне ставлення до того, на що сподівався абітурієнт при виборі даної спеціальності.

Молоді економісти також перебувають у процесі оволодіння професією, і вони не мають цілісного уявлення про неї і про її майбутнє. Воно формується на базі отриманих дотеперішнього моменту знань, на основі думок і оцінок викладачів, старших фахівців. Як показало статистичне дослідження повне задоволення від обраної професії має близько 15% студентів та молодих фахівців, більше половини знаходяться у занепокоєнні від свого професійного майбутнього, інші – або взагалі не можуть визначитися, або ж зовсім не проявляють до неї інтересу.

Занепокоєння викликає той факт, що студентів-економістів більше не задоволених, ніж задоволених професією. Ці студенти у перспективі будуть прагнути змінити професію, особливо якщо вона буде більш оплачуваною. Велика відносна частка молодих економістів-випускників (близько однієї чверті), яка теж не задоволена своєю професією (це майже удвічі більше, ніж студентів). І тут вимальовуються проблеми, пов'язані з рівнем придатності, способом професійної спрямованості, а також можливостями, які пропонує заклад вищої освіти. Розчарування може настати при зіткненні з практикою і, ймовірно, буде продиктовано умовами і організацією праці, оплатою і оточенням. Деякі елементи процесу оволодіння економічною професією, як і змістовна сторона, потребують корекції з обох сторін - студентів і викладачів. Логічно, що молоді економісти висувають серйозні претензії до знань, маючи можливості оцінити їх практичну корисність, так як інноваційна економіка вимагає фахівців нового рівня, з новими знаннями і практичними вміннями.

Все ж успіх у майбутній професії залежить від здатності адаптуватися до мінливого світу з його новими тенденціями. Для сучасних умов господарювання, щоб бути ефективним і залишатися у тренді, знадобляться фахівці, здатні змінюватися разом з часом, але при цьому залишаючись особистістю. Майбутній успіх залежить від навичок комунікації і спостережливості. Студенти-економісти, освоюючи сьогодні роботу віртуальних інструментів, вже озброєні на випадок втілення ідеї віддаленої роботи, працюючи незалежними фахівцями у хмарному середовищі, позаштатними співробітниками, підрядниками та тимчасово зайнятими фахівцями далеко від господарств.

Зорієнтуватися у сучасному вирі професій, поповнити багаж актуальних знань та бути затребуваним фахівцем з економічних наук зараз дозволяють численні освітні проекти і курси, спеціальні подкасти у соціальних мережах про кар’єру, бізнес, продуктивність, економічну обізнаність та фінансову грамотність.

На які варто звернути увагу? Наприклад, подкаст-ток-шоу «Хто всі ці люди» про цікаві професії. У гості до автора подкасту Наталки Мазепи приходять і розповідають про свою роботу представники незвичайних професій – від директора зоопарку, викладача, маркетолога до сантехніка, генеалогині чи бровістки. Молодій людині, яка знаходиться на шляху вибору професії, буде цікаво дізнатися про перспективи творчої чи фінансової реалізації, почути про складні моменти у робочих буднях, чи, навпаки, про те, чим можна надихатися.

Подкаст «Засновники» – це розмови з проривними підприємцями, громадськими діячами та інноваторами, які впливають на сучасні ринки. Цікаві питання ведення бізнесу в сучасних умовах, управління ціннісним бізнесом, ухвалення рішень розміщені на платформі Anchor.

Подолати проблеми з продуктивністю і розподілом свого часу допоможе проект «Я не встигаю». Також тут можна отримати навички роботи у команді, спільного виконання проектів, мотивації співробітників.

Навчальний тренінг з фінансової грамотності FinelessOn, що розроблений експертами в галузі фінансів під егідою Міністерства освіти і науки України, Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», Університету банківської справи, Національного банку України  на основі матеріалів навчального посібника для учнів старших класів «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?», буде корисним не лише для молоді, а й усім тим, хто повсякденно стикається з фінансовими питаннями.

Якщо ви – свідома людина і переймаєтеся проблемами економіки і навколишнього світу, подкаст «Антропоцешо» допоможе розібратися у питаннях прогресу та екології, економіки та поведінки людей, компанії, міста чи країни в цілому.

Для глибшого розуміння економічних питань, розкриття потенціалу економіста можна скористатися можливостями спеціальних онлайн-курсів на найбільшій платформі в Україні Prometheus, де завжди можна знайти популярні теми. Платформа пропонує варіанти індивідуальної і корпоративної освіти, яку забезпечують найкращі лектори, спеціалісти провідних компаній, представники міжнародних організацій та уряду України. Розширити та набути компетенцій практика-економіста дозволить самонавчання на платформах дистанційного навчання «Сікорський», IsPro та ін.

Для студентів економічної спеціальності ми пропонуємо скористатися авторськими курсами викладачів кафедри економічної теорії, фінансів і обліку, розроблені відповідно до навчальних програм спеціальності та розміщені на дистанційній платформі Moodle, а також приєднатися до он-лайн курсів оволодіння практичними навичками ведення бухгалтерського обліку на сучасному програмному забезпеченні.

Отже, якщо вас не лякають висока відповідальність, ви маєте високу інтелектуальну працездатність, розвинену логічну пам'ять, високу концентрацію, вміння працювати з великими обсягами інформації та грамотно викласти і довести власну точку зору, маєте активну життєву позицію, то можете взяти участь у конкурентній боротьбі за робоче місце економіста, або ж, володіючи спеціальними економічними знаннями, сміливо відкрити власний бізнес. Універсальність професії дозволяє знайти роботу в будь-якій сфері економіки.

Вікторія Соляр,

завідувач кафедри економічної теорії, фінансів і обліку


Шановні здобувачі вищої освіти та випускники шкіл!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжвузівській науковій конференції “Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді”, яка відбудеться 20 травня 2021 року о 13.00 годині в ХНПУ імені Г.С.Сковороди за адресою:  м. Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 218.

 Тематичні напрями (секції):

1. Проблеми та інноваційні чинники розвитку національної економіки в умовах глобалізації.
 
2. Інституційно-правове забезпечення й управління розвитком підприємств.

За результатами роботи конференції планується видання збірки наукових матеріалів. Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті університету та розісланий учасникам. Кожен автор отримує сертифікат учасника конференції. 

Детальні відомості в інформаційному листі.


Науково-методичні семінари кафедри для професійного розвитку викладачів

Важливою складовою науково-методичної діяльності кафедри є робота методологічного (керівник – к .е. н., доц., професор кафедри Радченко Л.П.) та методичного (керівник – к. п. н., доц. Сідельнікова В.К.) семінарів, на яких з метою підвищення якості економічної освіти та професійної майстерності викладачів обговорюються актуальні  проблеми методології економічних досліджень, методики викладання економічних дисциплін, питання організації освітнього процесу, відбувається обмін практичним досвідом та актуальною інформацією, пошук оптимальних шляхів розв’язання проблем. Семінари проводяться кафедрою на постійній основі щомісяца відповідно до затверджених планів роботи.

9 березня 2021 р. відбувся методичний семінар кафедри на тему: «Поєднання традиційного та електронного навчання  як умова підвищення ефективності підготовки  сучасного фахівця з економіки» (доповідач – к.е.н., доц., професор кафедри Сідельнікова І.В.)  У ході семінару були обговорені  нові підходи до економічного навчання в умовах карантинних обмежень кількості аудиторних занять, можливості їх реалізації шляхом  застосування онлайн-технологій, що забезпечують ефективне поєднання безпосередньої та опосередкованої форм взаємодії студентів і викладачів у вигляді змішаного навчання. Особливо наголошено, що успішна реалізація навчальних дисциплін у змішаному форматі передусім залежить від готовності викладача адаптувати свій підхід до подачі матеріалу, методів викладання й розуміння ролей викладача і студентів у освітньому процесі.

Результатом дискусії стало визначення подальших напрямів роботи кафедри щодо організації освітнього процесу в умовах поєднання традиційного і електронного навчання, його організаційної, науково-методичної та технологічної складових.


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО»


ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРІВ 2020


Проведення науково-дослідної практики  магістрантів


Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди запрошує наукових працівників, викладачів, магістрантів, аспірантів до участі у виданні збірника наукових праць «Економіка», випуск 19/2021

Повідомляємо, що збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань: Ulrichswe Global Serials Directory, OCLC WorldCat,  Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar,BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE, електронну версію включено до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, але тимчасово збірник не має статусу фахового.

Для публікації статті обсягом 6 – 15 сторінок необхідно до 31 березня 2021  року відправити до редколегії на електронну адресу kafedra_et@ukr.net наступні матеріали:

1) довідку про автора;
2) статтю;
3) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті

Видання із надрукованою статтею надсилається авторам поштою замовним листом (тільки тим, хто мешкає за межами Харкова) або надається на кафедрі економічної теорії, фінансів і обліку ХНПУ імені Г.С.Сковороди за адресою: м.Харків, вул.Алчевських, б.29, к.212.

Тел. секретаря редколегії

+38(098)1777807 – Мельникова Ольга Володимирівна.

Вимоги до оформлення статей

Довідки про авторів

Адреса редколегії:

вул. Алчевських, 29, м. Харків, Україна, 61002

Електронна адреса: kafedra_et@ukr.net


 

61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29,  к. 212
тел. (057) 700-35-16

e-mail:  kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедрою:
Соляр Вікторія Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.