Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Випускаюча кафедра економічної теорії, фінансів і обліку здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю
051 Економіка у галузі знань, 05  Соціальні та поведінкові науки.

Навчання проводиться в рамках освітніх програм «Економіка», «Економіка, управління та право» за кошти державного бюджету, фізичних та юридичних осіб, що забезпечує успішне працевлаштування випускників.

Сфери професійної діяльності випускників спеціальності Економіка включають:

  • підприємства різних галузей і ланок господарства та форм власності;
  • міністерства й відомства, органи державного управління та місцевого самоврядування;
  • фінансово-банківський сектор;
  • управління проектами та програмами (інноваційними, інвестиційними, соціально-політичними, освітніми тощо);
  • статистико-аналітичні комітети і служби;
  • фінансово-економічні та юридичні служби бізнес-сектору;
  • економічні та аналітичні підрозділи правоохоронних, фіскальних органів;
  • науково-педагогічна діяльність, продовження навчання: магістратура; аспірантура.

Викладачі кафедри також забезпечують підготовку студентів неекономічних спеціальностей в межах блоків дисциплін за вибором студента «Individual Enterpreneur (індивідуальне підприємництво), «Бізнес-англійська та фінанси».

61002, м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 212,
тел. (057) 700-35-16

e-mail: kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедрою:
Соляр Вікторія Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.