Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Місія кафедри полягає у формуванні професійно-компетентного  фахівця-економіста, здатного  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми в економічній сфері,  що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, пов’язані з управлінням розвитку  підприємств,  організацій,  установ,  забезпеченням  їх  фінансово-економічної  стійкості  та  конкурентоспроможності. 

Завдання - надати  вищу освіту  в  галузі економіки та юридичних аспектів управління організацією із широким доступом до працевлаштування, розширити перспективи самореалізації випускника в подальшій навчальній і професійній діяльності.

Концепція розвитку та специфіка діяльності кафедри  формується на основі державної політики в галузі економічної освіти з акцентом на моделювання, управління та правове регулювання економічних відносин з використанням сучасних інформаційно-комунікаційні технологій, методів дослідницької  діяльності та практичного використання результатів навчання. Особливістю підготовки фахівців є мультидисциплінарність освітніх програм з орієнтацією на розвиток  лідерських якостей здобувачів, бізнес-комунікативних умінь та розвитку відповідальності, правосвідомості, як суб’єктів економічних відносин.

Випускаюча кафедра економічної теорії, фінансів і обліку здійснює підготовку фахівців у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка за освітніми програмами:

освітній рівень бакалавр

освітній рівень магістр

Економіка, управління та право

Економіка, управління та право

Економіка та фінанси

Економіка бізнесу та фінансів

61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29,  к. 212
тел. (057) 700-35-16

e-mail:  kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедрою:
Соляр Вікторія Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.