Кафедра англійської фонетики і граматики

Факультет

Іноземної філології

Кафедра

фонетики і граматики англійської мови

Адреса кафедри

61168, Харків, вул. Блюхера, 2, навч.корп. 5, каб. 203 В

Телефон, електронна адреса кафедри

68-11-62.

kafedraphg@gmail.com

(рік заснування кафедри, тема та основні завдання кафедри)

2002

Кафедра створена у 2002 році і працює на трьох факультетах Інституту мов світу: факультеті іноземної філології, факультеті російської мови і літератури, українському мовно-літературному факультеті ім. Г. Квітки-Основ’яненка. Кафедра обслуговує такі спеціальності: “англійська мова, німецька мова”, “англійська мова, французька мова”, “англійська мова, китайська мова”, “англійська мова, японська мова”, “ англійська мова, турецька мова”, “ англійська мова, перська мова”, “ англійська мова, іврит”, “англійська мова, російська мова і література”, “ російська мова і література, англійська мова”, “українська мова і література, англійська мова ”. До складу кафедри входить 16 штатних співробітників і 2 лаборанти; 8 штатних співробітників мають учене звання кандидата філологічних наук (Борисов В.А., Колода Д.В., Лавриненко О.С., Одегова Н.М., Омельяненко О.В., Перлова В.В., Сазонова Я.Ю., Скачков А.Ю.) Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Сазонова Я.Ю.

Кафедра викладає курси

Спецкурси і спецсемінари:

  • порівняльна типологія англійської й української мов
  • сучасні проблеми германістики

здійснює керівництво дипломними і курсовими роботами і педагогічною практикою в школі.

Кафедра забезпечена технічними засобами навчання і навчальною літературою для викладання фонетики і граматики англійської мови. Студенти і викладачі мають широку можливість користуватися лінгафонним кабінетом, мультимедійним кабінетом і комп’ютерним класом як для класної, так і для самостійної роботи.

Кафедра брала участь у міжнародному проекті, очолюваному Міністерством освіти і науки України та Британською Радою “Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes” (Сазонова Я.Ю., Панаріна І.М.), у міжнародній конференції “Актуальні проблеми функціональної лінгвістики” у межах Інституту мов світу.

Співробітниками кафедри видано такі праці: Self-study guide for pronunciation practice on the basis of the audiobook “Trumpet Voluntary” by Jeremy Harmer (Перлова В.В.), Посібник з практичної фонетики за кредитно-модульною системою для студентів іноземців другого курсу (факультету російської мови та світової літератури) (Ситнікова В.К., Крилова К.М.), Русско-английский разговорник для практичних (Захарова К.І., Лихошерстов Е.Ю.), Английский без проблем. Для продвинутых. A cup of English: America and Americans (Захарова К. И., Ерастова-Михалусь И.Б.)

Список викладачів:

П.І.Б. викладача

посада

початок роботи на кафедрі

1. 

Борисов Володимир Андрійович

к.ф.н., доцент, заступник декана

2006

2. 

Захарова Ксенія Ігорівна

викладач

2006

3. 

Котлярова Ганна Сергіївна

викладач

2000

4. 

Колода Дар’я Володимирівна

к.ф.н., доцент

2002

5. 

Крилова Катерина Миколаївна

ст. лаборант

2007

6. 

Лавриненко Олена Сергіївна

к.ф.н., доцент

2002

7. 

Невська Юлія Володимирівна

ст. викладач, заступник декана

1992

8. 

Одегова Наталія Миколаївна

к.ф.н., доцент

2005

9. 

Омельяненко Олена Василівна

к.ф.н., доцент

1995

10. 

Осьмачко Світлана Анатоліївна

викладач

2002

11. 

Панаріна Ірина Михайлівна

викладач

1992

12. 

Перлова Вікторія Володимирівна

к.п.н., доцент

1998

13. 

Сазонова Ярослава Юріївна

к.ф.н., доцент

1994

14. 

Смєлова Світлана Володимирівна

викладач

2002

15. 

Ситнікова Валентина Костянтинівна

викладач

1996

16. 

Скачков Андрій Юрійович

к.ф.н., доцент

1995

17. 

Хрістоєва Людмила Петрівна

викладач

2002

18. 

Хрисанова Діана Владиславівна

лаборант

2011

19. 

Чухно Олена Анатоліївна

викладач

2008

20. 

Шухова Оксана Олександрівна

викладач

2006

 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2,  кор. В, к.203,

тел. (0572) 68-11-62,

e-mail: kafedraphg@gmail.com

Сазонова Ярослава Юріївна, кандидат філологічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.