Кафедра загального мовознавства і романо-германської філології

Кафедру загального мовознавства і романо-германської філології створено 1 вересня 2023 року в результаті об’єднання двох кафедр факультету - кафедри англійської фонетики і граматики та кафедри німецької і романської філології. Завідувачкою кафедри призначено доктора філологічних наук, доцента Сазонову Ярославу Юріївну.  

На кафедрі працюють 20 штатних викладачів, які забезпечують навчання здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) і третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти англійської, німецької, французької, іспанської та італійської мов як нормативних або вибіркових дисциплін; з них професорів - 1,  доцентів - 10, старших викладачів - 4, викладачів - 5. Отримали учене звання доктора філологічних наук - 2, кандидата філологічних наук - 7, кандидата педагогічних наук - 3.  Кафедра підтримує контакти як з вітчизняними, так і з іноземними освітніми, науковими та культурними установами, а саме: факультетом гуманітарних наук Університета Яна Длугоша у Чехонстові (Польща), факультетом педагогічної освіти та мов Естфолдського педагогічного коледжу (Норвегія), Німецькою службою академічних обмінів (Німеччина), Домом Нюрнберга (Україна), Університетом Султан Муле Сліман (Марокко), Французьким альянсом (Україна), Центром освіти для дорослих «CEPA Celtiberia» (Іспанія). 

Наукові розвідки членів кафедри здійснюються в межах трьох зареєстрованих тем: 1. «Єдність системного та функціонального вивчення романських мов в аспекті інтегративної практики (синтаксис, семантика та прагматика)» (державний реєстраційний номер 0120U101303).  2. «Мови світу: типологічна лінгвістика» (державний реєстраційний номер 0121U108983). 3. «Мови світу: Порівняльний аналіз англійської та східнослов'янських мов у мовознавчих і методичних цілях» (державний реєстраційний номер  0122U201700)

Викладачі кафедри навчаються та проходять стажування в Україні та за кордоном, беруть участь у міжнародних наукових конференціях і конгресах, а також у різних заходах, пов’язаних із популяризацією іноземних мов на теренах нашої країни та української мови   за її межами. 

Робота НПП кафедри отримала високу оцінку як з боку здобувачів, так і адміністрації університету.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.