Кафедра філософії

Сучасна кафедра філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди забезпечує викладання філософії і дисциплін філософсько-гуманітарного циклу на усіх факультетах та в навчально-наукових інститутах університету – це понад 15 курсів, із них – „Філософія”, „Філософія освіти”, „Логіка”, „Історія філософії”, „Філософія науки”. На базі кафедри створена і функціонує комісія по прийому вступних іспитів з філософії до аспірантури та кандидатських екзаменів з філософії. При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура з спеціальностей 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури; 09.00.10- філософія освіти. З 2008 року у ХНПУ імені Г.С.Сковороди функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю – 09.00.10 – філософія освіти;  09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Голова ради – проф. М.Д.Култаєва.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі філософії

Постійному підвищенню рівня філософської освіти у ХНПУ імені Г.С.Сковороди сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, про що свідчить систематичне проведення науково-теоретичних семінарів і щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Освіта і доля нації”, видання фахового наукового збірника – Науковий вісник серії „Філософія” ХНПУ імені Г.С.Сковороди, публікації наукових праць викладачів кафедри – підручників, монографій, наукових статей; захист дисертацій докторантів і аспірантів кафедри.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, корп. В, к. 312, 

тел. (0572) 68-16-78

Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.