Кафедра філософії

Запрошуємо до участі у конференції «ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ»


Сучасна кафедра філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди забезпечує викладання філософії і дисциплін філософсько-гуманітарного циклу на усіх факультетах, із них – «Філософія», «Філософія освіти», «Сучасна комунікативна філософія», «Історія філософії», «Глобальні проблеми сучасності», «Філософія освіти у полі культури», «Філософські фундації та етичні орієнтири конструювання наукових проектів». На базі кафедри створена і функціонує комісія по прийому вступних іспитів з філософії до аспірантури та кандидатських екзаменів з філософії. При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура зі спеціальності 033 – філософія.

Постійному підвищенню рівня філософської освіти у ХНПУ імені Г.С.Сковороди сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, про що свідчить систематичне проведення науково-теоретичних семінарів і щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Освіта і доля нації”, публікації наукових праць викладачів кафедри – підручників, монографій, наукових статей; захист дисертацій докторантів і аспірантів кафедри.

 

61168, Україна, м.Харків, вул..Валентинівська, 2, к.311-В.

тел. (0572) 68-16-78

e-mail:  kaf-philosophy@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Култаєва Марія Дмитрівна

доктор філософських наук, професор,
член-кореспондент НАПН України.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.