Кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін


Вітаємо! Старший викладач кафедри Шуть Тетяна Олегівна 20 листопада 2016 року отримала Звання "Заслужений діяч естрадного мистецтва України". Посвідчення вручив Президент Асоціаціі діячів естрадного мистецтва України Віктор Володимирович Герасимов.


Професорсько-викладацький склад кафедри

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Як самостійна навчальна структура кафедра теорії і технологій дошкільної щсвіти та мистецьких дисциплін була створена у 2009 році. Очолює її доктор педагогічних наук Тарарак Наталія Григорівна.

Кафедра теорії і технологій дошкільної щсвіти та мистецьких дисциплін забезпечує підготовку фахівців зі спеціальностей «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»  денної та заочної форми навчання.

На кафедрі читаються наступні курси: «Українське мистецтво в історичному вимірі», «Основи педагогічної майстерності», «Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей», «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям», «Декоративне мистецтво та основи дизайну», «Музичний інструмент», «Постановка голосу», «Теорія музики і сольфеджіо», «Історія музичного мистецтва», «Методика музичного виховання», «Диригування», «Хоровий спів», «Дитяча музична література», «Основи хорового мистецтва», «Практикум з дошкільного репертуару», «Підготовка вистав в дитячому закладі», «Художня праця з методикою», «Музично-ритмічне виховання дітей», «Сучасні технології музично-естетичного розвитку», «Дитячий національний фольклор», «Художньо-естетична діяльність у ДНЗ», «Хорові співи з практикумом», «Художнє оформлення театру ляльок у ДНЗ», «Дитяча музична література з практикумом», «Дитяча творчість», «Інноваційні технології в образотворчому мистецтві», «Музично-естетичне виховання дошкільників у педагогіці зарубіжжя», «Практикум з організації дитячих свят», «Основи домашнього господарювання», «Художня праця», «Педагогіка музичного сприймання», «Історія розвитку музичного виховання», «Практикум з музично-просвітницької діяльності», «Хоровий спів з практикумом керівництва хором», «Сучасні технології естетичного розвитку дитини», «Теоретичні основи естетичного розвитку дитини».

Колектив кафедри працює над розробкою комплексної наукової теми «Розвиток музично-естетичного потенціалу майбутнього вчителя-вихователя». У 2010 році кафедрою ініційовано проводження Всеукраїнської наукової конференції «Традиції та інновації сучасної дошкільної освіти в контексті Європейського вибору України».

Щорічним результатом науково-дослідної роботи викладачів та студентів є публікації наукових і навчально-методичних праць. Викладачі кафедри працюють із обдарованими студентами, готують їх до участі в олімпіадах. На Всеукраїнській олімпіаді з дошкільного виховання щорічно студенти факультету  4-5 курсів посідають призові місця.

На кафедрі працює Студентське наукове товариство під керівництвом доктора педагогічних наук Перетяги Л.Є. , розроблено концепцію організації наукової роботи студентів, яка безпосередньо пов’язана з їхньою майбутньої професійною діяльністю.

Міжнародні зв’язки професорсько-викладацького складу кафедри реалізуються шляхом участі у міжнародних науково-практичних конференціях.

Доброю традицією для викладачів кафедри та студентів стала волонтерська діяльність у дитячих будинках м. Харкова з ляльковими виставами та подарунками, виготовленими своїми руками.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к. 206,
тел. (0572) 68-48-83 (деканат)
e-mail: kaf-music-art@hnpu.edu.ua


Тарарак Наталія Григорівна,
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.