Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти


Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти – це освіта, перевірена часом – кафедра з підготовки кадрів дошкільного профілю: становлення професійної самосвідомості майбутніх педагогів на основі розуміння ними специфіки психолого-педагогічних умов розвитку дітей в дошкільному дитинстві; вирішення завдань розвитку і навчання; формування у студентів професійної компетенції для психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей раннього та дошкільного віку, організації дитячих видів діяльності, організації освітньої діяльності з дошкільниками та організації взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу в ЗДО.

Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти – це теорія, яка нерозривно пов’язана з практикою!

Колективом кафедри розробляються програми дошкільної освіти, активно апробуються інноваційні педагогічні технології з урахуванням особливостей сучасних дошкільнят.

Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти – це сучасні ідеї та сучасні технології їх реалізації!

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які люблять свою справу і прагнуть захопити здобувачів вищої освіти у світ дошкілля, зробити їх компетентними та вмілими фахівцями, піклуються про їхній емоційний стан, формують і розвивають їх духовний світ.

Викладацький склад кафедри, здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти беруть участь в різних наукових проєктах і грантах. Регулярно проводяться конференції, круглі столи та семінари щодо актуальних проблем дошкільного навчання та виховання.

Кафедра теорії, технологій і методик дошкільної освіти – це широкі можливості для молодих вчених і практиків!

Кращі роботи здобувачів вищої освіти, виконані під керівництвом провідних викладачів кафедри, відзначаються почесними грамотами та нагородами. Тези доповідей і наукові статті здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти публікуються у провідних вітчизняних, закордонних виданнях та в матеріалах наукових конференцій.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера) 2, кор. В, к. 206,
тел. (0572) 68-48-83 (деканат)
e-mail: kaf-music-art@hnpu.edu.ua


Тарарак Наталія Григорівна,
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.