Виховна робота факультету дошкільної освіти

«Творчий вихователь – запорука щасливого дитинства»

Виховна робота на факультеті є важливим компонентом навчально-виховного процесу. Вона спрямована на формування світоглядної позиції та ціннісних орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, створення умов для вільного, природо-відповідного, гармонійного розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення.Вихідними положеннями виховного процесу є принципи національного виховання студентської молоді, які й визначають вимоги до змісту, організації і методів виховання.

Проводиться виховна робота на факультеті дошкільної освіти відповідно до концепції виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Середі основних напрямів: 

  • національно-патріотичне виховання;
  • громадянське та правове виховання;
  •  культурно-масова робота;
  •  спортивно-масова робота;
  •  волонтерська робота;

Проведення тематичних виховних заходів у академічних групах, студенти відвідують концерти, театральні та мистецькі вистави. Організовуються культурно-просвітницькі та мистецькі зустрiчi з дiячами мистецтва, проводимо творчі вечори, читання художньої лiтератури та поезії силами викладачів та студентів факультету. 

Традиційніо відзначаємо студентські та факультетські свята, святкування ювілейних дат присвячених митцям України та світової художньої культури. За роки функціонування факультету було організовано і проведена велика кількість культурно-просвітницьких заходів, мистецьких програм, концертів, виставок образотворчого мистецтва студетських робіт. Студенти нашого факультету відвідують дитячі будинки, організовують ярмарки, кошти з яких передаютьвоїнам АТО.

На факультеті дошкільної освіти постійно проводиться індивідуальна робота зі студентами та їх сім’ями, пільговим контингентом (сиротами, інвалідами), переселенцями із зони АТО. Кураторами здійснюється постійний контроль за відвідуванням навчальних занять і академічною успішністю студентів. Приділяємо достатньо уваги питанням проживання студентів в гуртожитку та дотриманню правил безпеки.

Таким чином,саме завдяки насиченій творчій діяльності на факультеті ми формуємо у студентів такі важливі якості як: почуття людської гідності; чесність, совісність, справедливість, об'єктивність; витримка, стриманість, терпеливість; організаторські та лідерські здібності,вміння працювати з дитячим колективом; любов до дітей;всебічний розвиток; принциповість і вимогливість;оптимізм та любов до життя;чуйність, гуманне ставлення до людей; творчий склад мислення; тактовність.

Отже, з метою досягнення більшої ефективності виховного процесу мидотримуємося принципів єдності національного і загальнолюдського, науковості і професіоналізму, природовідповідності і культуровідповідності виховання, гуманізації, демократизації, безперервності і наступності, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді, інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи, гармонізації родинного і суспільного виховання, єдності освіти і виховання. Світоглядні знання переходять у погляди та переконання лише тоді, коли засвоєння їх відбувається в цікавій та доступній формі.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.